Infographic: 7 bước gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công

Ngày đăng : 09:01, 29/09/2022

(Kiemsat.vn) - Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng Dịch vụ công Quốc gia rất thuận tiện, đơn giản. Bao gồm 7 bước sau đây:

 

Nguyễn Nho