Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam bị xử phạt do có hành vi vi phạm về kinh doanh đa cấp

Ngày đăng : 13:58, 06/09/2022

(Kiemsat.vn) - Mới đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam do có một số vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công thương đã công bố kết quả thanh tra chuyên ngành đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam trong việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo kết quả thanh tra, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0312812021, đăng ký lần đầu ngày 28/05/2014 tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 7) ngày 28/02/2022; địa chỉ trụ sở chính tại 141 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 007/QLCT-GCN ngày 22/12/2014, gia hạn lần thứ 01 ngày 20/12/2019.

Qua thanh tra, về cơ bản, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn tồn tại nhiều vi phạm, cụ thể: Không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền khi có thay đổi thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật.

Hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương khi chưa được Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; thực hiện không đúng quy trình ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp theo đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký; không giám sát, để người tham gia vi phạm quy định quy tắc hoạt động của Công ty.

Với các vi phạm nêu trên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công thương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 170 triệu đồng đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.

Thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam do có một số vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được đăng tải trên Website Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương ngày 31/08/2022. 

Cũng theo kết luận thanh tra của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công thương, Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0311355044 đăng ký lần đầu ngày 04/11/2011 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thay đổi lần 09 ngày 23/6/2021; trụ sở chính tại Tầng 2, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: số 016/QLCT-GCN ngày 15/01/2015, gia hạn lần 01 ngày 14/01/2020.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều sai phạm tại Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam, cụ thể: Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Phú Thọ khi chưa được Sở Công Thương cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

Cùng với đó, Công ty không thực hiện đúng quy trình ký hợp đồng theo quy tắc hoạt động đã đăng ký; ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với người tham gia không đáp ứng điều kiện; thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia khi không có đào tạo viên đáp ứng điều kiện; có vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý người tham gia nhưng không đảm bảo đúng với hồ sơ đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Với các vi phạm nêu trên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công thương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 235 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam.

Việt Anh