Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, “lợi ích nhóm” trong xây dựng pháp luật

Ngày đăng : 10:44, 06/08/2022

(Kiemsat.vn) - Ngày 5/8, tại TP. Đà Nẵng, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống "lợi ích nhóm", tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật chủ trì Hội thảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Hội thảo về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, trong thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước; sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, quyết liệt, khẩn trương, tích cực của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sự nỗ lực cố gắng của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp và các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và sự giám sát của nhân dân; công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt.

Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Các cơ quan chức năng đã tích cực tham gia vào việc hoàn thiện thể chế, quyết liệt triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trên cả nước, tập trung xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, tổ chức thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án tham nhũng, kinh tế, xử lý nghiêm minh nhiều vi phạm của cán bộ, đảng viên. 

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều tiêu cực ở một số bộ phận, địa phương chưa có nhiều chuyển biến, tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp với những biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Việc phát hiện xử lý tham nhũng ở một số nơi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án tham nhũng còn thấp hơn so với số tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn hiệu quả. Tình trạng lạm quyền, lợi dụng quyền lực để tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vẫn còn diễn ra nghiêm trọng, nhiều trường hợp sai phạm, tham nhũng, tiêu cực xảy ra ngay trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Vì vậy, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những bất cập trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách mới, trong đó có chủ trương cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ, chặt chẽ thể chế, pháp luật để thực hiện mục tiêu “không thể tham nhũng, tiêu cực”, tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, công tác xây dựng pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, ngăn chặn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu và thảo luận về Dự thảo Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Dự thảo có 5 Mục 17 Điều nêu rõ các hoạt động kiểm soát quyền lực; trách nhiệm của cấp Ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo tổ chức, đơn vị; trách nhiệm của thành viên cấp Ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo tổ chức; trách nhiệm của người đứng đầu cấp Ủy, tổ chức Đảng; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; trách nhiệm của cán bộ tham mưu, đề xuất; trách nhiệm xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền của đảng về nội dung văn bản quy phạm pháp luật.

Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham những, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật đã ghi nhận các kiến nghị, giải pháp của các đại biểu, các chuyên gia pháp lý để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trình Bộ Chính trị./.

Thy Anh