Văn phòng VKSND tối cao: Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng : 14:28, 25/07/2022

(Kiemsat.vn) - Ngày 25/7/2022, Văn phòng VKSND (VKSND) tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Văn phòng VKSND tối cao chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng công việc; ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy, mặc dù vẫn còn bị ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh Covid-19, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu, áp lực cao nhưng Văn phòng VKSND tối cao đã có nhiều đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; công chức, người lao động trong đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt những kết quả tích cực. Trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng VKSND tối cao đã chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND tối cao; tiếp tục, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý hành chính, tư pháp, lưu trữ và cơ yếu phục vụ chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND các cấp; chủ động tham mưu các biện pháp bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phục vụ hoạt động công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và toàn Ngành.

Đặc biệt, đầu năm 2022, biến chủng mới của dịch Covid-19 có tốc độ lây nhiễm cao tại cơ quan VKSND tối cao ảnh hưởng đến công tác chung của Văn phòng. Lãnh đạo Văn phòng đã chủ động tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao thực hiện tốt việc phòng, chống dịch, góp phần bảo đảm sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động các đơn vị làm việc tại trụ sở VKSND tối cao.

Cùng với đó, trách nhiệm của lãnh đạo, công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được tăng cường, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu. Tổ chức, bộ máy tiếp tục được kiện toàn và tăng cường bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; chú trọng điều động, sắp xếp, bố trí công chức, người lao động phù hợp với điều kiện biên chế, năng lực, sở trường công tác.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Văn phòng VKSND tối cao; đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực mà Văn phòng VKSND tối cao đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao bám sát ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Ngành; chủ động rà soát và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; tiếp tục tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao các biện pháp đổi mới, giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND tối cao; chủ động tham mưu xây dựng, ban hành các tài liệu, báo cáo phục vụ Viện trưởng VKSND tối cao báo cáo công tác trước Quốc hội, như: Tài liệu phục vụ việc thẩm tra của Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; các các nội dung phục vụ hoạt động giám sát khác của Quốc hội đúng tiến độ, có hiệu quả...

Cùng với đó, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm cũng yêu cầu lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao cần lưu ý đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; quán triệt công chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, bảo vệ chính trị nội bộ trong Ngành; phối hợp xây dựng Danh mục các tiêu chí về quản lý, chỉ đạo, điều hành; quản lý nghiệp vụ; quản lý án và quản lý công tác làm cơ sở cho việc đặt hàng, xây dựng, hoàn thiện các phần mềm phục vụ công tác của Ngành...

Trịnh Quyết