Chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 7

Ngày đăng : 15:30, 18/07/2022

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 18/7, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự ( Vụ 13) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác trong 06 tháng đầu năm của Vụ 13 VKSND tối cao trong hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả. Vai trò Cơ quan trung ương trong tương trợ tư pháp về hình sự được thực hiện tốt. Việc đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với các nước, việc xây dựng nhằm hoàn thiện pháp luật tương trợ tư pháp về hình sự được duy trì; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp theo quy định của Luật tổ chức VKSND 2014 được thực hiện có hiệu quả, góp phần vào việc giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia.

Các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật của ngành Kiểm sát nhân dân tuân thủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nguyên tắc, nội dung, hình thức hợp tác và chế độ báo cáo; có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Vụ 13 cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 để nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tổ chức Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 7 và các hoạt động chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Ngoài ra cần tăng cường phối hợp, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết các Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự, Thỏa thuận hợp tác với nước ngoài, đặc biệt chú trọng các nước láng giềng trong khu vực, các nước có đông người Việt Nam sinh sống, có quan hệ truyền thống, quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, các nước có quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại phát triển với nước ta. Cùng với đó, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm các Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết./.

Thanh Lâm - Nguyễn Nho