Khối thi đua số 4 VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác

Ngày đăng : 18:19, 12/07/2022

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 12/7, tại trụ sở VKSND tối cao, Khối thi đua 4 VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh, Khối trưởng Khối thi đua 4 nhấn mạnh, năm 2022, thực hiện phương châm về công tác thi đua, khen thưởng của Ngành là “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”, các đơn vị trực thuộc Khối thi đua 4 đã quyết tâm, nỗ lực trong công tác, đảm bảo thực hiện tốt, chất lượng nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm, Khối thi đua 4 đã tổ chức xây dựng Kế hoạch thi đua khen thưởng và Chương trình thi đua khen thưởng của Khối, tổ chức Hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua trong Khối; triển khai kịp thời các nội dung thi đua đến từng đơn vị, cá nhân. Trong quá trình triển khai nếu các đơn vị có vướng mắc, Bộ phận Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng của Khối trưởng luôn kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc để các đơn vị thực hiện có hiệu quả các chương trình; đồng thời các đơn vị trong Khối luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, phối hợp với nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy, Chi ủy và lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua luôn quan tâm sâu sát đến công tác thi đua khen thưởng, việc chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai công tác thi đua khen thưởng bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân, bám sát Kế hoạch thi đua khen thưởng và Chương trình thi đua khen thưởng của Khối năm 2022. 

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật thi đua khen thưởng và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Ngành, xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy tinh thần công tác đối với công chức, viên chức, người lao động; thực hiện việc khen thưởng đúng người, đúng việc, chính xác, công khai, dân chủ kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả công tác của tập thể, cá nhân. 

Các đơn vị trong Khối cũng đã chú trọng công tác khen thưởng đột xuất; khen thưởng các cá nhân, tập thể nhỏ, qua đó, chất lượng bình xét, đề nghị khen thưởng được nâng lên, bảo đảm khen đúng người, đúng việc. Hình thức khen thưởng này đã tạo động lực phấn đấu chung cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị. Có thể nói, các phong trào thi đua của Khối đã có sức lan toả sâu rộng và hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua 4 đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Phong trào thi đua trong Khối đã phát huy có hiệu quả trên các mặt công tác của các đơn vị, thực sự là động lực thúc đẩy công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đã phát biểu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022.
 

Đồng chí Hoàng Anh Tuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Khối phó Khối thi đua 4 phát biểu tại Hội nghị.

Để phong trào thi đua yêu nước năm 2022 đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ mà Ngành giao phó, Khối thi đua 4 đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực, bám sát tình hình thực tế, có các giải pháp đồng bộ, linh hoạt, kịp thời vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả cao nhất; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ phụ trách công tác này, thường xuyên quan tâm công tác thi đua khen thưởng và công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thi đua khen thưởng để hoạt động thi đua khen thưởng của Khối thi đua 4 ngày càng được tiến hành hiệu quả hơn.

Đồng thời, qua các phong trào thi đua, các đơn vị cần kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực thực hiện công tác thi đua bằng các chương trình, hành động cụ thể, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.

Khánh Linh