Cơ quan điều tra VKSND tối cao tuyển 49 Điều tra viên

Ngày đăng : 19:53, 07/06/2022

(Kiemsat.vn) - VKSND tối cao yêu cầu Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương cử người dự thi, lập danh sách và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để thẩm định, báo cáo Hội đồng thi tuyển trước ngày 01/7/2022.

VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 59/KH-VKSTC về việc tổ chức thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022.

Kế hoạch nêu rõ, người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Điều tra viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt. 

Các ứng viên tham gia thi tuyển (Ảnh minh họa).

Đối tượng tham gia dự thi bao gồm: Công chức đang công tác tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Sĩ quan Quân đội nhân dân đang công tác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương; đồng thời, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân. 

Theo đó, đối với người dự thi chức danh Điều tra viên cao cấp phải đảm bảo hiện đang là Điều tra viên trung cấp công tác tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương; đã có thời gian giữ ngạch Điều tra viên trung cấp công tác tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương từ đủ 05 năm trở lên và đảm bảo các quy định tại Điều 46; điểm b, c, d khoản 1 Điều 49 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Điều 14 Quy định số 26.

Đối với người dự thi chức danh Điều tra viên trung cấp phải đảm bảo theo quy định tại Điều 46 và khoản 1 Điều 48 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Điều 17 Quy định số 26. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự mà có thời gian làm công tác pháp luật từ 09 năm trở lên đang giữ ngạch Điều tra viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính đang công tác tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương thì được tham gia dự thi.

Đối với người dự thi chức danh Điều tra viên sơ cấp phải đảm bảo là Kiểm sát viên sơ cấp, Cán bộ điều tra, Kiểm tra viên, Chuyên viên đang công tác tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương và đảm bảo các quy định tại Điều 46; khoản 1, 2 Điều 47 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự; Điều 20 Quy định số 26.

Căn cứ nhu cầu công tác, chỉ tiêu số lượng các ngạch Điều tra viên được giao, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, phê duyệt chỉ tiêu, số lượng cụ thể cho từng ngạch chức danh Điều tra viên và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, cụ thể: Chỉ tiêu tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao: 7 Điều tra viên cao cấp, 9 Điều tra viên trung cấp, 30 Điều tra viên sơ cấp và chỉ tiêu tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương: 2 Điều tra viên cao cấp, 1 Điều tra viên sơ cấp. 

Các thí sinh tham dự sẽ thi môn chuyên ngành, dưới hình thức thi viết trong thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút (hoặc thi vấn đáp thời gian 30 phút). 

Dự kiến thời gian thi được tổ chức vào tháng 8/2022 tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Thùy Linh