VKSND huyện Tiên Du đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng Ngành

Ngày đăng : 15:50, 23/05/2022

(Kiemsat.vn) - Chi bộ VKSND huyện Tiên Du luôn xác định công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là yếu tố then chốt, quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, tình trạng vi phạm pháp luật, tranh chấp dân sự xảy ra ngày càng gia tăng, với hành vi, tình tiết ngày càng phức tạp, gây khó khăn, thách thức không nhỏ cho các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện Tiên Du nói riêng và toàn tỉnh Bắc Ninh nói chung. Trước tình hình đó, đòi hỏi các cơ quan tư pháp, trong đó có Viện kiểm sát cần có những giải pháp mới, tăng cường củng cố về tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, kỷ cương, bản lĩnh và trách nhiệm để đáp ứng mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi bộ VKSND huyện Tiên Du học tập Nghị quyết của Đảng năm 2021.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ VKSND huyện Tiên Du nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chi ủy đã kịp thời triển khai và cụ thể hóa vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung các khâu công tác đột phá vào sinh hoạt chuyên đề; tăng cường kiểm tra, giám sát; kết hợp phương thức mỗi cá nhân cam kết tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Cùng với đó, chi bộ VKSND huyện Tiên Du luôn đổi mới, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành với phương châm hoạt động của Ngành là “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” làm nền tảng. Từ đó, đơn vị đã chủ động phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, đồng thời thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, của Ngành đã đề ra.

Một trong những nhiệm vụ đột phá của chi bộ VKSND huyện Tiên Du là việc xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Công tác kiểm tra, giám sát được chi ủy chi bộ chú trọng. Cán bộ, đảng viên, trong đó người đứng đầu đã thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên đơn vị luôn có lập trường tư tưởng vững vàng; không có trường hợp biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa vụ án hình sự.

Hàng năm, chi bộ luôn tích cực thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cải cách tư pháp; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện về nhiệm vụ cải cách tư pháp vào chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát để tổ chức thực hiện, đồng thời, tham mưu, đóng góp thiết thực trong công tác cải cách tư pháp tại địa phương; công tác phối hợp liên ngành luôn được duy trì, nhiều quy định mới của pháp luật được liên ngành áp dụng đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố luôn được đơn vị quan tâm. Tất cả các tin báo, tố giác mới tiếp nhận, Kiểm sát viên đều đề ra yêu cầu xác minh sát với vụ việc, được Điều tra viên thực hiện và đánh giá cao, qua đó giúp cho công tác giải quyết nguồn tin đúng tiến độ, có chất lượng; trong công tác kiểm sát điều tra, Kiểm sát viên của đơn vị luôn tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, đề ra các giải pháp, phương hướng giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhằm phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Trong lĩnh vực dân sự, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và đề ra nhiều giải pháp nhằm bảo đảm kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; tăng cường nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; kiểm sát chặt chẽ tất cả các bản án, quyết định của Tòa án...

Trong đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát, VKSND huyện Tiên Du đã phát động cán bộ, công chức, người lao động toàn đơn vị ủng hộ nhân dân miền Nam phòng, chống Covid-19; tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình “Toàn dân ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19”, và phối hợp với Công đoàn đơn vị ủng hộ bà con nông dân 02 tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh trong việc thu mua giải cứu nông sản do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, VKSND huyện Tiên Du quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngành, của các cấp địa phương trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương; luôn chủ động, tích cực thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Cấp ủy đã chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và trong công tác nghiệp vụ nhằm khắc phục những khó khăn trong thời điểm dịch bệnh bùng phát. Qua đó, VKSND huyện Tiên Du đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu đều đạt và vượt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương…

Bên cạnh đó, VKSND huyện Tiên Du luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội; thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoạt động chính trị, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được Huyện đoàn Tiên Du và Liên đoàn Lao động huyện ghi nhận, biểu dương.

Thu Hòa