VKSND huyện Bình Giang (Hải Dương) trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND xã

Ngày đăng : 18:54, 13/05/2022

(Kiemsat.vn) - Ngày 12/5/2022, VKSND phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Giang tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người bị phạt tù cho hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tại UBND xã Vĩnh Hưng. 

Đồng chí Bùi Văn Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Giang, Trưởng đoàn công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người bị phạt tù cho hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tại UBND xã Vĩnh Hưng.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hưng đã báo cáo với Đoàn kiểm sát về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, phạt cải tạo không giam giữ đang chấp hành án tại địa phương. 

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Vĩnh Hưng. Qua đó nhận thấy, UBND xã Vĩnh Hưng đã cơ bản thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ thi hành án theo quy định của Luật thi hành án hình sự, cụ thể: Đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ thi hành án hình sự do Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện bàn giao; phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục đối với các bị án; công tác giám sát, giáo dục được chú trọng, quan tâm...

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả làm được, UBND xã Vĩnh Hưng còn một số tồn tại cần được khắc phục như: Việc sử dụng hệ thống sổ sách không đúng mẫu; việc yêu cầu các bị án tự nhận xét và nhận xét của UBND xã không đúng thời gian theo quy định tại Thông tư số 65 ngày 28/11/2019 của Bộ Công an…

Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Bùi Văn Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Giang, Trưởng đoàn ghi nhận những kết quả đã làm được của UBND xã, đồng thời yêu cầu Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hưng cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra công tác thi hành án hình sự tại địa phương; bộ phận tham mưu cần nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình được phân công để kịp thời tham mưu với Chủ tịch UBND xã thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát, quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ trong thời gian tới, góp gần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn theo đúng các quy định của pháp luật.

Phạm Hương