Infographic: 8 lưu ý về Hộ chiếu vaccine người dân cần biết

Ngày đăng : 11:53, 07/05/2022

(Kiemsat.vn) - Bộ Y tế vừa cung cấp thông tin về Hộ chiếu vắc xin điện tử. Theo đó, người dân đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được ký số xác nhận hộ chiếu vắc xin mà không phải làm thủ tục gì thêm.

 

Nguyễn Nho