Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 5 VKSND tối cao

Ngày đăng : 17:35, 28/04/2022

(Kiemsat.vn) - Ngày 28/4/2022, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 26/QĐ-VKSTC ngày 27/04/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Trịnh Thị Lan Anh, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ VKSND tối cao.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng đồng chí Trịnh Thị Lan Anh. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, quyết định bổ nhiệm thể hiện sự quan tâm của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao nhằm củng cố về tổ chức, nhân sự để đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, ghi nhận sự cố gắng, phấn đấu không ngừng của đồng chí Trịnh Thị Lan Anh trong suốt quá trình công tác vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Trịnh Thị Lan Anh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đơn vị, nỗ lực phấn đấu, nhanh chóng tiếp cận công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trịnh Thị Lan Anh cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao đã tin tưởng, bổ nhiệm đồng chí. Đồng chí xin hứa, trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Khánh Linh - Hữu Quyết