Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày đăng : 19:15, 26/04/2022

(Kiemsat.vn) - Ngày 26/04, tại trụ sở cơ quan VKSND tối cao đã tổ chức Hội thảo khoa học “VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, đồng chí Tạ Quang Khải. Cùng dự Hội thảo có một số đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao; Kiểm sát viên VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc VKSND tối cao; đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín; lãnh đạo, công chức Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện… Hội thảo được truyền hình trực tiếp đến 817 điểm cầu trong toàn Ngành. 

Đồng chí  Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao cho biết Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận, đề xuất các vấn đề cốt lõi, vấn đề mới, đột phá trong cải cách tư pháp; về vai trò, vị trí và chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong kiểm soát quyền lực Nhà nước, kiểm soát quyền lực tư pháp; về tổ chức và hoạt động của VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đề ra.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao cho biết việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là chủ trương đúng đắn của Đảng, là nguyện vọng, sự lựa chọn của nhân dân, là yêu cầu cấp thiết để phát triển đất nước nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng hiện nay. Một trong những nội dung quan trọng của xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là cải cách tư pháp, trong đó có đổi mới tổ chức hoạt động của VKSND nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Và trong quá trình đó có những vấn đề nguyên tắc cần được khẳng định kiên định, có những vấn đề cần đổi mới nhưng có lộ trình phù hợp đảm bảo nguyên tắc, tính kế thừa và phát triển.

Qua đánh giá kết quả sau hơn 15 năm thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, công tác cải cách tư pháp ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phục vụ đắc lực cho sự phát triển đất nước, nhất là trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân… Tuy nhiên, công tác cải cách tư pháp thời gian qua còn có nhiều hạn chế và bất cập, còn nhiều vấn đề vướng mắc và chưa thống nhất. Một số nhiệm vụ, giải pháp cải cách tư pháp đề ra theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị còn chưa được thực hiện, hoặc thực hiện chưa thực sự hiệu quả.

Do vậy, nhiệm vụ xây dựng nền tư pháp ở Việt Nam nói chung, trong đó xây dựng VKSND “Chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”  vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là mục tiêu lâu dài của cải cách tư pháp. Đồng thời khẳng định, VKSND là một ngành chính trị pháp luật, luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, luôn đặt lợi ích dân tộc, quốc gia lên trên, bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân; bảo vệ công lý và quyền con người.

Để Hội thảo diễn ra hiệu quả và thành công, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị các nhà khoa học, các chuyên gia am hiểu trong lĩnh vực tư pháp, về ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn đề cập đến những vấn đề cần giải quyết, từ đó đề xuất những nội dung cốt lõi, mới, đột phá về tổ chức, hoạt động của VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, những vấn đề mới, đột phá trong cải cách tư pháp nói chung trong đó có vấn đề, nội dung liên quan đến VKSND cần được nghiên cứu một cách đầy đủ cả về lý luận và thực tiễn, đảm bảo phù hợp với Cương lĩnh, chủ trương của Đảng, với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ nhân dân; bám sát mục tiêu phục vụ phát triển đất nước; theo đó, các nội dung đổi mới phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, giữ vững bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo; phải có quyết tâm chính trị cao để vượt qua những định kiến, rào cản nhận thức và tư tưởng cục bộ; kiên quyết, kiên trì cải cách vì một nền tư pháp công bằng, công lý, phục vụ nhân dân. 

Với tinh thần khách quan, khoa học, trách nhiệm, tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tin tưởng rằng, Hội thảo sẽ đạt được mục tiêu đề ra, thu được nhiều kết quả tích cực làm cơ sở góp phần đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND trong giai đoạn mới.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham luận và thảo luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia, nhà khoa học trình bày tham luận về sự ra đời của VKSND dưới góc độ triết học và quan điểm, giải pháp tiếp tục hoàn thiện, đổi mới VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; định vị VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; vai trò của VKSND trong kiểm soát quyền lực Nhà nước, kiểm soát quyền lực tư pháp; chức năng thực hành quyền công tố của VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam…

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu thảo luận tại Hội thảo. 

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến phát biểu đầy tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự Hội thảo. Các ý kiến phát biểu đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện các luận cứ khoa học, phục vụ việc đề xuất những vấn đề cần đổi mới liên quan đến VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu tại Hội thảo, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền các nội dung liên quan đến VKSND trong giai đoạn mới và trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành./.

Khánh Linh - Hữu Quyết