Infographic: Từ ngày 21/5, thay đổi các quy định về phạt nguội khi tham gia giao thông

Ngày đăng : 08:09, 23/04/2022

(Kiemsat.vn) - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCA, sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung tại Thông tư 65/2020/TT-BCA. Theo đó, các quy định liên quan đến phạt nguội sẽ có sự thay đổi đáng kể từ ngày 21/5/2022.
 

Nguyễn Nho