VKSND tối cao xác định việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là nhiệm vụ quan trọng

Ngày đăng : 18:07, 30/03/2022

(Kiemsat.vn) - Ngày 30/3/2022, Tổ công tác của Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Đỗ Đức Hồng Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc tại VKSND tối cao về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021”.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc VKSND tối cao.

Báo cáo của VKSND tối cao cho thấy, từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021, ngành Kiểm sát nhân dân đã thực hiện trên 126 nghìn lượt tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu khiếu nại đối với các quyết định không khởi tố vụ án hình sự, kết luận điều tra, khiếu nại Quyết định cưỡng chế, kê biên tài sản, đấu giá tài sản, tố cáo Chấp hành viên lạm dụng quyền hạn trong thi hành án, cố tình thi hành án không đúng với quyết định của bản án, khiếu nại việc Tòa án thụ lý vụ án chậm đưa vụ án xét xử theo quy định...

Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, lãnh đạo VKSND các cấp tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân để giải quyết dứt điểm; giảm thiểu tối đa việc chuyển đơn lòng vòng, thụ lý giải quyết không đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định, góp phần hạn chế tình hình phức tạp về trật tự an ninh tại trụ sở tiếp dân của Viện kiểm sát.

Việc thụ lý, xác minh, giải quyết cơ bản tuân thủ thời hạn về giải quyết khiếu nại, tố cáo; luôn đề cao, tạo điều kiện thuận lợi cho Luật sư và các tổ chức đoàn thể tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các bên có liên quan; quyết định giải quyết đều cân nhắc tính có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; sau khi ban hành kết luận giải quyết tố cáo hoặc quyết định giải quyết đều gửi kết quả và hướng dẫn người khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại đảm bảo trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định, không có vụ việc kéo dài quá hạn luật định.

Đối với đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát nhưng thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết, sau khi nhận đơn đã chuyển ngay cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định và yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo, thông báo theo quy định. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, tổng hợp vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp để ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, Ban cán sự đảng VKSND tối cao xác định, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là nhiệm vụ quan trọng. Để cụ thể hóa các quy định của pháp luật, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch cũng như chỉ đạo VKSND các cấp phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, đảng viên trong Ngành.

Qua đó, nâng cao nhận thức trong toàn Ngành về trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, vai trò chủ trì của VKSND đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh của dân gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; đổi mới việc phân công nhiệm vụ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm khách quan, đúng pháp luật, kịp thời phát hiện những quyết định, hành vi tố tụng thiếu căn cứ, có vi phạm, để yêu cầu giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật; góp phần quan trọng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong lĩnh vực tư pháp, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo luôn được ngành Kiểm sát coi trọng và thực hiện thường xuyên.  Viện kiểm sát các cấp luôn chủ động đôn đốc, phối hợp với các cơ quan tư pháp ngang cấp rà soát đơn, kịp thời giải quyết các vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương. Chú trọng hướng dẫn và giải quyết tốt những vụ việc phức tạp phát sinh ngay từ cấp cơ sở, hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện kéo dài, tập trung đông người, áp dụng linh hoạt nhiều biện pháp phù hợp với tình hình thực tế trong giải quyết đơn.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng cho rằng, cần tiếp tục rà soát, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật cho thống nhất, đồng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, thông báo rút kinh nghiệm trong Ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài ngành trong công tác giám sát, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật trong việc chấp hành pháp luật của nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trong toàn Ngành, tiến tới liên thông các ngành tư pháp và hệ thống quản lý đơn Quốc gia…

Đồng chí Đỗ Đức Hồng Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Tổ trưởng thay mặt Tổ công tác đánh giá cao trách nhiệm, chu đáo của Lãnh đạo VKSND tối cao và các đơn vị thuộc VKSND tối cao trong việc chuẩn bị tài liệu, nội dung buổi làm việc; các thành viên Tổ công tác phát biểu thẳng thắn, có chất lượng đối với các nội dung liên quan. Đồng chí đề nghị, VKSND tối cao tiếp thu tối đa và nghiêm túc các ý kiến phát biểu của các thành viên Tổ công tác tại buổi làm việc nhằm bổ sung, hoàn thiện báo cáo để phục vụ buổi làm việc của Đoàn giám sát với VKSND tối cao theo Kế hoạch.

Trịnh Quyết