VKSND tỉnh Đắk Nông ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự

Ngày đăng : 10:25, 30/03/2022

(Kiemsat.vn) - Từ những kiến nghị của VKSND tỉnh Đắk Nông, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự.

Trên cơ sở kiến nghị của VKSND tỉnh Đắk Nông, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức THADS. Đồng thời, đề nghị VKSND hai cấp tỉnh Đắk Nông phối hợp tốt với ngành THADS tỉnh nhằm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án dân sự mà Nghị quyết của Quốc hội, Tỉnh ủy và cơ quan cấp trên giao.

VKSND tỉnh Đắk Nông trực tiếp kiểm sát tại Cục THADS tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, ngày 21/01/2022, VKSND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kiến nghị tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục vi phạm, tồn tại trong THADS đối với cục THADS tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, qua công tác kiểm sát, VKSND tỉnh Đắk Nông nhận thấy, năm 2021, mặc dù tiếp tục bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19 nhưng công tác THADS của các Cơ quan THADS hai cấp tỉnh Đắk Nông cơ bản được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công tác xác minh điều kiện thi hành án thực hiện kịp thời, tỷ lệ giải quyết số việc/số tiền tại một số Chi cục THADS đạt và vượt so với chỉ tiêu mà Tổng cục THADS giao cho địa phương,… Qua đó, đã góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ổn định tình hình chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào các cơ quan Nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, trong năm 2021 công tác THADS vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của các đương sự cũng như những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

Trước tình hình trên, VKSND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản kiến nghị Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đắk Nông chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, pháp luật về công tác thi hành án dân sự, nhất là việc thiết lập, cập nhật thông tin vào sổ sách quản lý, việc xác định điều kiện thi hành án,... đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời, xem xét tăng cường biên chế cho một số đơn vị, nhất là công chức có chức danh Chấp hành viên để các Cơ quan THADS đáp ứng các yêu cầu, điều kiện thi hành án dân sự trong tình hình mới. Mặt khác, có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp thu kiến nghị, kháng nghị (nếu có) của VKSND các cấp, khắc phục các vi phạm, tồn tại trong THADS, đảm bảo hoạt THADS được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

PV