Infographic: Hà Nội hướng dẫn công nhận F0, cấp giấy hưởng Bảo hiểm xã hội theo 3 bước

Ngày đăng : 11:29, 15/03/2022

(Kiemsat.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 694/UBND-KGVX về việc hướng dẫn chi tiết quyết định cách ly, kết thúc cách ly, xác nhận khỏi bệnh, cấp giấy nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội đối với người mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố.

 

 

Nguyễn Nho