VKSND tỉnh Nghệ An: Làm tốt công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật trong kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự

Ngày đăng : 14:30, 11/03/2022

(Kiemsat.vn) - Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự đối với một số vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, VKSND tỉnh Nghệ An đã ban hành kiến nghị nhằm khắc phục những bất cập trong việc lập biên bản tống đạt, biên bản niêm yết các văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự; phòng ngừa vi phạm, bảo vệ quyền, lợi ích của công dân và tính nghiêm minh của pháp luật.

Thông qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông Võ Văn H với bị đơn ông Nguyễn Quang H do Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thụ lý, giải quyết theo Thông báo thụ lý vụ án số 63 ngày 04/11/2021, VKSND tỉnh Nghệ An phát hiện Văn phòng thừa phát lại thành phố Vinh đã có nhiều vi phạm trong việc lập biên bản tống đạt, biên bản niêm yết các văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự, 23/33 biên bản phản ánh hoạt động tống đạt, niêm yết của Văn phòng thừa phát lại vi phạm quy định Bộ luật Tố tụng dân sự như: Các biên bản tống đạt cho đương sự, biên bản niêm yết tại nơi cư trú của đương sự và tại UBND phường Nghi Hải (phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò), Văn phòng thừa phát lại thành phố Vinh không ghi rõ ngày, tháng thực hiện là không đúng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 179 Bộ luật Tố tụng dân sự, dẫn đến việc các cơ quan tiến hành tố tụng không xác định được thời hạn tố tụng trong giải quyết vụ án, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của đương sự. Mặt khác, một số Biên bản niêm yết tại mục “Người chứng kiến về việc tống đạt, niêm yết” không thể hiện cá nhân nào chứng kiến việc tống đạt, niêm yết tại địa điểm niêm yết, nhưng phần ký xác nhận có ký, ghi rõ họ tên người chứng kiến và phần xác nhận của UBND phường Nghi Hải không xác nhận văn bản được niêm yết tại đâu...

Những vi phạm này là hết sức nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của các đương sự, dẫn đến việc bản án bị TAND cấp phúc thẩm tuyên hủy. 

Họp bàn đường lối giải quyết một vụ án dân sự

Thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND tỉnh Nghệ An ban hành kiến nghị đến Trưởng Văn phòng thừa phát lại thành phố Vinh yêu cầu khắc phục các vi phạm nêu trên; thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, quản lý Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ của Văn phòng trong việc tuân thủ pháp luật; chỉ đạo Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ thực hiện nghiêm chỉnh thủ tục tống đạt các giấy tờ, tài liệu, văn bản tố tụng của Tòa án theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và có biện pháp khắc phục không để các vi phạm nêu trên tiếp tục xảy ra.

Có thể nói, những kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật của VKSND tỉnh Nghệ An trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự đã góp phần đảm bảo việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh, thống nhất; kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; khắc phục việc kéo dài thời hạn giải quyết các vụ án, bảo đảm tính đúng đắn trong hoạt động của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước./.

PV