Đảng bộ VKSND tối cao thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với xây dựng Ngành, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Ngày đăng : 10:15, 21/01/2022

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 20/01, tại Hà Nội, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao. Cùng tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao và tại các điểm cầu: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại TP. Hồ Chí Minh, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nối điểm cầu chính từ VKSND tối cao đến một số điểm cầu trong Đảng bộ VKSND tối cao.

Năm 2021 là năm tổ chức nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như: Năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh Covid - 19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong nước và một số nước trên thế giới, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước và việc triển khai thực hiện, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành; tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tăng so với cùng kỳ năm 2020. Cả nước chuyển từ mục tiêu “không Covid” sang thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 để vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và sức khỏe của nhân dân.

Trước tình hình đó, với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, Đảng ủy VKSND tối cao đã triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao vừa phòng chống dịch Covid – 19 có hiệu quả, vừa tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với xây dựng Ngành và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp liên quan đến hoạt động của Ngành, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Đảng ủy VKSND tối cao đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thành nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp đã được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ đoàn kết trong toàn Đảng bộ VKSND tối cao được đề cao; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở. 

Đảng ủy đã chủ động trong việc phối hợp với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn; xây dựng Đảng gắn với xây dựng Ngành, cơ quan đơn vị. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức thực sự đẩy mạnh và có nhiều đổi mới đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất; việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tiếp tục được tăng cường và đổi mới; các hội nghị học tập, hội nghị chuyên đề được tổ chức đáp ứng về chất lượng và số lượng theo quy định của đảng ủy cấp trên.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được chú trọng; cấp ủy các cấp đã tạo điều kiện, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng, biểu dương kết quả công tác năm 2021 của Đảng bộ VKSND tối cao; đồng thời khẳng định, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Đảng uỷ VKSND tối cao đã phối hợp với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII để chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác của Quốc hội.

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà đề nghị, năm 2022, Đảng bộ VKSND tối cao cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao của Ngành. Tiếp tục quán triệt, triển khai và học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương. Quan tâm hơn nữa công tác chính trị nội bộ; làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nhất là giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; nâng cao chất lượng, hiệu quả các buổi sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề.

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác năm 2021 của toàn Đảng bộ. Với tinh thần tiếp tục “Đoàn kết, đổi mới - Kỷ cương, trách nhiệm - Thực chất, hiệu quả”, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Đảng uỷ VKSND tối cao tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác trọng tâm năm 2022, trong đó chú ý một số nội dung:

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị, Ngành trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, bản lĩnh, kiên quyết chống lại cái sai, bảo vệ cái đúng. Đảng uỷ, các cấp uỷ trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng uỷ Khối.

Coi trọng và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ. Làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, hình thành đội ngũ chuyên gia ở các lĩnh vực công tác. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề, nhất là sinh hoạt theo chuyên đề nghiệp vụ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, làm tốt công tác nhân sự, chuẩn bị Đại hội Chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tăng cường các hoạt động khen thưởng đối với các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu; khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên có năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương" cho các cá nhân thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy VKSND tối cao sẽ quán triệt, triển khai trong toàn Đảng bộ với tinh thần chủ động, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022. 

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Giấy khen của Đảng ủy VKSND tối cao cho các đảng bộ, chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2021.

Khánh Linh