VKSND tỉnh Gia Lai vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày đăng : 20:02, 17/01/2022

(Kiemsat.vn) - Năm 2021, ngành KSND tỉnh Gia Lai đã chủ động đề ra nhiều giải pháp phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

VKSND tỉnh Gia Lai đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, tập trung thực hiện những chủ trương lớn của Đảng về công tác tư pháp, bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Ngành; chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết các khiếu kiện và những vụ việc phức tạp, nhất là dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; quán triệt, thực hiện kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, kết luận và Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội, các Chỉ thị, Kế hoạch và Hướng dẫn công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, thực hiện quyết liệt 04 nội dung trọng tâm, gồm: Tăng cường trách nhiệm công tố, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm; xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm đột phá; xác định nhiệm vụ chính trị là công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự và tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu đột phá, quyết định chất lượng công tác của ngành KSND tỉnh Gia Lai.

Trách nhiệm công tố trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử được tăng cường; không để xảy ra việc đình chỉ điều tra hay truy tố, xét xử oan, sai; không có trường hợp nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Ứng dụng công nghệ thông tin đạt nhiều kết quả, việc số hóa hồ sơ và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại 138 phiên tòa xét xử vụ án hình sự bảo đảm tính thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa; đồng thời mở rộng việc phối hợp với Tòa án công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, trình bày Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại 42 phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại. Qua công tác kiểm sát, đã kịp thời ban hành 579 văn bản yêu cầu cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh và của ngành Kiểm sát nhân dân; bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch có hiệu quả, vừa hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Đối với các vụ án tham nhũng, các vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm; các vụ án có khó khăn, vướng mắc, quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, lãnh đạo VKSND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nắm, quản lý, theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết; đồng thời yêu cầu Thủ trưởng VKSND cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên để Lãnh đạo VKSND tỉnh có chỉ đạo kịp thời tại cuộc họp giao ban trực tuyến định kỳ hoặc báo cáo Ủy ban Kiểm sát, báo cáo Ban cán sự đảng đưa vào Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo theo quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự.

Đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Gia Lai trao Huân chương lao động hạng Nhì cho tập thể VKSND tỉnh Gia Lai.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được tăng cường mạnh mẽ; mỗi tháng 01 lần, Ngành tỉnh Gia Lai tổ chức “Ngày học tập” để quán triệt, cập nhật quy định mới của pháp luật và văn bản hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ của VKSND cấp trên; tổ chức các Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề về nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác và các Hội nghị trực tuyến nhằm kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện trích hồ sơ, báo cáo án điện tử, nghiên cứu tổ chức “cuộc họp ba ngành không giấy”, các phần mềm quản lý tin báo, quản lý án hình sự, dân sự, quản lý hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu văn thư, lưu trữ; tiếp tục xây dựng, phát triển hiệu quả mô hình “Thư viện điện tử”, “Tủ sách pháp luật điện tử” trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh để cán bộ ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai cùng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai trao “Cờ thi đua của ngành KSND” năm 2021 cho VKSND tỉnh Gia Lai.

Trong năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng ngành KSND tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi mới, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. VKSND tỉnh Gia Lai vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì”; được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân”; đảng bộ cơ sở VKSND tỉnh đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu; Công đoàn, Chi đoàn và các tổ chức đoàn thể khác đều đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; nhiều tập thể và cá nhân của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu thi đua cao quý và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Ngành.

Những phần thưởng và danh hiệu thi đua trên là động lực để Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Gia Lai tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Đình Quang