Văn phòng VKSND tối cao: Đổi mới lề lối, tác phong làm việc để thực hiện mục tiêu "tham mưu giỏi, phục vụ tốt"

Ngày đăng : 08:22, 11/01/2022

(Kiemsat.vn) - Ngày 10/01/2022, Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, số lượng việc nhiều, nhiều việc mới, yêu cầu, áp lực cao nhưng Văn phòng VKSND tối cao đã khắc phục khó khăn, có nhiều đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; triển khai nhiều biện pháp để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện 02 công tác trọng tâm đột phá: (1) Công tác tham mưu “Chủ động, kịp thời - Thực chất, hiệu quả”; (2)“Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin” đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo VKSND tối cao. Tập thể lãnh đạo Văn phòng đoàn kết, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị; công chức, người lao động trong đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác tham mưu tổng hợp, quản lý án hình sự ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND tối cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và hoạt động giám sát của Quốc hội, được lãnh đạo VKSND tối cao và Quốc hội thẩm định, ghi nhận và đánh giá cao.

Công tác hành chính, lưu trữ, cơ yếu được tăng cường bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng tốt hơn hoạt động nghiệp vụ của Cơ quan VKSND tối cao và toàn Ngành. Công tác hậu cần, quản trị tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả và thiết thực hơn; phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án; quản lý hiệu quả, an toàn Trụ sở mới của VKSND tối cao.

Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn và tăng cường bảo đảm phù hợp, đáp ứng với nhiệm vụ được giao; chú trọng tuyển dụng, điều động, sắp xếp, bố trí công chức, phù hợp với điều kiện biên chế, năng lực, sở trường công tác; hạn chế tình trạng kiêm nhiệm. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất; quan hệ phối hợp với các đơn vị được tăng cường và hiệu quả…

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể Văn phòng VKSND tối cao.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Văn phòng tiếp tục tham mưu tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của Ngành; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch của Ngành; xây dựng các tài liệu, báo cáo phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội; hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác tham mưu, tổng hợp.

Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện hiệu quả các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của Ngành; triển khai, thực hiện các đề án theo phân công của Ban Chỉ đạo 138 của Ngành. Bảo đảm các báo cáo công tác nội chính, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính Văn phòng bảo đảm đáp ứng trong tình hình mới; Chủ động tham mưu điều hành, sử dụng nguồn kinh phí được giao, bảo đảm chi đúng nguyên tắc, đúng quy định pháp luật,…

Trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi Khối cho các đơn vị thuộc Văn phòng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của Văn phòng VKSND tối cao trong năm 2021. Đặc biệt là đã tham mưu tích cực giúp lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan, cũng như quán triệt kịp thời chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác phòng, chống dịch đến toàn Ngành.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng yêu cầu, năm 2022, Văn phòng VKSND tối cao cần làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Toàn thể cán bộ, công chức thuộc Văn phòng tiếp tục phát huy đoàn kết, trách nhiệm với công việc, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm khích lệ, tạo môi trường làm việc sôi nổi cho công chức, người lao động…

Nguyễn Nho