Hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả

Ngày đăng : 09:06, 08/01/2022

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 07/01/2021, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác năm 2021 của Vụ 13 VKSND tối cao, mặc dù năm qua dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới công tác hợp tác quốc tế nhưng đơn vị đã chủ động triển khai các giải pháp, chuyển đổi hình thức làm việc sang trực tuyến để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Năm 2021, Vụ 13 VKSND tối cao đã tăng cường hợp tác trực tiếp với các Cơ quan trung ương về tương trợ tư pháp (TTTP) của nước ngoài, phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền trong nước để kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hoạt động hợp tác quốc tế và TTTP về hình sự được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả. Điển hình, công tác phối hợp với các Cơ quan có thẩm quyền trong nước và Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore thực hiện thành công yêu cầu TTTP về thu hồi tài sản về cho Nhà nước Việt Nam trong vụ án Phan Sào Nam; tham gia phiên lấy lời khai của người làm chứng qua cầu truyền hình theo yêu cầu TTTP về hình sự của Hà Lan…

Bên cạnh đó, việc đàm phán, ký Hiệp định TTTP về hình sự với các nước, việc xây dựng nhằm hoàn thiện pháp luật TTTP về hình sự được duy trì; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động TTTP theo quy định, qua đó góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi với các cơ quan trung ương của nước ngoài về TTTP hình sự và các cơ quan tiến hành tố tụng trong nước (qua thư điện tử, họp trực tuyến) được tăng cường, qua đó, các yêu cầu TTTP về hình sự được đảm bảo về tiến độ. Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật của ngành Kiểm sát nhân dân luôn tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nguyên tắc, nội dung, hình thức hợp tác về chế độ báo cáo; có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan trong quá trình tổ chức thực hiện; các hoạt động do các chương trình, dự án quốc tế tài trợ được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, VKSND tối cao đã và đang tham gia triển khai thực hiện 07 dự án, chương trình hợp tác với các đối tác nước ngoài (dự án JICA giai đoạn 2021-2025, dự án EU-JULE, dự án ASEAN-ACT, Chương trình hợp tác Đối thoại pháp quyền với CHLB Đức, Khuôn khổ thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam – Hoa Kỳ, Chương trình hợp tác với UNDP, Chương trình hợp tác với Tổ chức động vật hoang dã WCS); gia nhập 02 Mạng lưới hợp tác quốc tế đa phương (Mạng lưới thu hồi tài sản giữa các cơ quan Châu Á - Thái Bình Dương (ARIN-AP); Mạng lưới hợp tác tư pháp không chính thức giữa các quốc gia khu vực ASEAN (SEAJust)).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, năm 2022, Vụ 13 cần tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị được giao theo Chỉ thị công tác của Ngành và Kế hoạch công tác năm 2022 của cơ quan VKSND tối cao. Tiếp tục tham mưu, đề xuất lãnh đạo VKSND tối cao triển khai thực hiện các Thỏa thuận hợp tác đã ký bảo đảm hiệu quả, thiết thực, bền vững; thúc đẩy, tăng cường ký kết các Thỏa thuận hợp tác với Viện kiểm sát, Viện công tố các nước có nền công tố mạnh, có hệ thống pháp luật tương đồng với Việt Nam; mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng đã ký kết với các đối tác nước ngoài. Đặc biệt cần lưu ý, thực hiện tốt các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua Chính phủ cho Vụ 13; trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Khối tặng Tập thể Phòng Thực hành quyền công tố và Kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp hình sự thuộc Vụ 13.

Thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể Vụ 13.

Trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Khối tặng Tập thể Phòng Thực hành quyền công tố và Kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp hình sự

Trịnh Quyết