Hà Nội: Cư dân chung cư Scitech Tower tố Ban quản trị tòa nhà vi phạm pháp luật

Ngày đăng : 10:16, 22/01/2022

(Kiemsat.vn) - Chi quỹ bảo trì không có kế hoạch, không mở sổ kế toán để quản lý và thu chi quỹ bảo trì, các khoản chi không hóa đơn tài chính; chia sẻ nguồn thu từ Quỹ cư dân với đơn vị quản lý vận hành không đúng quy định… là những nội dung đang gây ra bức xúc giữa cư dân và Ban quản trị chung cư Scitech Tower.

Cư dân chung cư Scitech Tower (ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, tổ dân phố 12 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) tố cáo Ban quản trị tòa nhà vi phạm pháp luật.

Mới đây, Phóng viên (PV) nhận được phản ánh từ cư dân chung cư Scitech Tower (ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, tổ dân phố 12 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) tố cáo Ban quản trị chung cư đã nhận bàn giao, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì sai mục đích theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Ban quản trị làm thất thoát Quỹ bảo trì; thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ cư dân không đúng quy định của pháp luật và Quy chế; bắt tay với Công ty Chí Hiếu (đơn vị vận hành chung cư) để thu khống tiền thuê đất của cư dân; chiếm đoạt doanh thu quảng cáo tại tòa nhà; chiếm đoạt tiền Quỹ cư dân trong các khoản thu phí dịch vụ, tiền trông giữ xe ô tô, kê khai khống tiền điện công cộng, kê khai khống các khoản chi khấu hao tài sản… trong giai đoạn từ tháng 08/2020 đến hết tháng 10/2021.

Theo nội dung phản ánh, Ban quản trị chung cư Scitech Tower được thành lập theo Quyết định số 5641/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm gồm có 04 người. Trong đó có 03 người là chủ sở hữu căn hộ tại chung cư gồm các ông: H.A.T - Trưởng ban, L.T.Đ - Phó ban, T.Đ.V - Thành viên. Người còn lại là ông N.T.D (Đại diện Chủ đầu tư) làm Phó ban.

Sau khi được thành lập, Ban quản trị đã tiếp nhận từ Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 68) tiền quỹ bảo trì lần 1 là 3.856.257.519 đồng (bao gồm gốc và lãi); lần 2 là 88.713.925 đồng. Theo Biên bản ngày 12/08/2020 ký giữa Chủ đầu tư và Ban quản trị, Chủ đầu tư còn nợ Quỹ bảo trì số tiền 1.835.140.417 đồng. Điều đáng nói, số tiền nợ này chưa tính phí bảo trì tầng hầm B2 theo đúng quy định.

Tại văn bản số 463/CV-CT68 ngày 30/12/2020 và các Biên bản phân chia đối trừ công nợ Ban quản trị ký với Chủ đầu tư từ tháng 12/2020 đến hết tháng 10/2021 đã thể hiện việc Ban quản trị thống nhất với Chủ đầu tư xử lý số tiền nợ Quỹ bảo trì trên theo hình thức sẽ thu hàng tháng là: 17.600.000 đồng; bằng việc trích từ doanh thu trông giữ xe ô tô tại tầng hầm B2 chung cư.

Ngày 30/12/2020, Chủ đầu tư có Công văn số 463/CV-CT68 gửi Ban quản trị về việc tính lãi suất số tiền Quỹ bảo trì còn thiếu của chung cư Scitechs Tower. Tuy nhiên, đến nay Ban quản trị không có Công văn phúc đáp lại Chủ đầu tư về việc tính lãi suất cũng như đòi tiền Quỹ bảo trì mà Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 68 còn nợ.

Ông N.V.T (một cư dân chung cư Scitechs Tower) cho biết, trước những nghi vấn về việc tiếp nhận và sử dụng Quỹ bảo trì của Ban quản trị có nhiều dấu hiệu khuất tất và thiếu minh bạch, cư dân tòa nhà đã lập đoàn kiểm tra giám sát hoạt động của Ban quản trị về các mặt hoạt động; công tác thu, chi tài chính; công tác vận hành nhà chung cư Scitech Tower.

Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, Ban quản trị đã không thông qua cư dân về phương thức, số tiền việc nhận bàn giao Quỹ bảo trì từ Chủ đầu tư; từ đó Ban quản trị đã ký những “Biên bản làm việc” với Chủ đầu tư gây bất lợi và làm thất thoát Quỹ bảo trì của Tòa nhà, như việc: phải đóng tiền thuê đất từ năm 2021 (tương ứng số tiền 73.984.680 đồng/năm); bị Chủ đầu tư trừ số tiền 18.496.170 đồng là số tiền thuê đất tháng 10,11,12/2020 vào Quỹ bảo trì mà Chủ đầu tư đang nợ.

Cùng với đó, Ban quản trị đã tự ý thỏa thuận với Chủ đầu tư để cho Chủ đầu tư trả nợ Quỹ bảo trì hàng tháng, không thống nhất lãi suất với Chủ đầu tư cũng như yêu cầu Chủ đầu tư nộp trả số tiền Quỹ bảo trì đang nợ; không làm việc để thống nhất với Chủ đầu tư về tiền Quỹ bảo trì của tầng hầm B2.

Đặc biệt, Ban quản trị đã chia nhỏ Quỹ bảo trì để gửi vào 03 tài khoản khác nhau tại ngân hàng HD Bank, có dấu hiệu trái quy định của pháp luật tại Điểm a, Khoản 2, Điều 36 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016 TT-BXD: “Ban quản trị nhà chung cư lập một tài khoản tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà chung cư”.

Trước việc tiếp nhận và quản lý Quỹ bảo trì của Ban quản trị chung cư Scitech Tower có nhiều dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật, đoàn kiểm tra giám sát của cư dân nhà chung cư Scitech Tower đã có kiến nghị Ban quản trị làm rõ trách nhiệm liên quan đến các thiếu sót, sai phạm và có biện pháp khắc phục ngay các khoản chi gây thất thoát, lãng phí tiền Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân.

PV sẽ tiếp tục thông tin trong các bài viết tiếp theo!

Điều 109 Luật Nhà ở năm 2014 quy định về Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, nêu rõ:

1. Đối với kinh phí bảo trì quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thu kinh phí của người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm mở tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý kinh phí này và thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư biết.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Ban quản trị nhà chung cư được thành lập, chủ đầu tư phải chuyển giao kinh phí bảo trì bao gồm cả lãi suất tiền gửi cho Ban quản trị để thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của Luật này và có thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh biết; trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí này thì Ban quản trị nhà chung cư có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế buộc chủ đầu tư phải thực hiện bàn giao theo quy định của Chính phủ.

2. Kinh phí bảo trì quy định tại Điều 108 của Luật này chỉ được sử dụng để bảo trì các phần sở hữu chung của nhà chung cư, không được sử dụng cho việc quản lý vận hành nhà chung cư và các mục đích khác; trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ mà kinh phí bảo trì chưa sử dụng hết thì được sử dụng để hỗ trợ tái định cư hoặc đưa vào quỹ bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư mới sau khi được xây dựng lại.

3. Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đúng mục đích, đúng hạng mục cần bảo trì theo kế hoạch bảo trì đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua hằng năm. Việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung phải có hóa đơn tài chính, có thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính và phải báo cáo Hội nghị nhà chung cư.

Thành viên Ban quản trị nhà chung cư có quyết định sử dụng kinh phí không đúng quy định tại khoản 2 Điều này và khoản này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại.

4. Việc quản lý, sử dụng phần kinh phí bảo trì quy định tại khoản 5 Điều 108 của Luật này được quy định như sau:

a) Đối với phần kinh phí để bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà và phần sở hữu chung của khu căn hộ thì được chuyển vào tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư lập để quản lý, sử dụng theo quy định tại Điều này;

b) Đối với phần kinh phí để bảo trì phần sở hữu chung của khu kinh doanh, dịch vụ thì chủ sở hữu khu kinh doanh, dịch vụ được tự quản lý, sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung của khu chức năng này.

Trịnh Quyết