VKSND tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Ngày đăng : 18:02, 18/10/2021

(Kiemsat.vn) - VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh có biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng ở địa phương.

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra các vụ án hình sự, VKSND tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy thời gian qua trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em; đặc biệt, trong năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 03 vụ án hình sự xâm hại tình dục trẻ em (01 vụ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 01 vụ Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 01 vụ Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi); các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố điều tra, truy tố, xét xử đối với 02 vụ án, 01 vụ án “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” mới xảy ra trong tháng 9/2021 hiện đang được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa.

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự trị an, an toàn xã hội trên địa bàn mà còn xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của trẻ em. Nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm nêu trên phần lớn là do ý thức chấp hành pháp luật, nhân cách, đạo đức thấp kém của đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó cho thấy, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính của các cơ quan, tổ chức đoàn thể chức năng, nhà trường và việc quản lý, chăm sóc của gia đình đối với trẻ em có lúc, có nơi chưa hiệu quả...

Để đảm bảo phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn trong thời gian tới, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã có kiến nghị gửi Chủ tịch UBND huyện Hương Khê trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục có biện pháp chỉ đạo UBND các xã, các cơ quan, tổ chức đoàn thể và nhà trường trên địa bàn huyện Hương Khê tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính nhằm nâng cao nhận thức của học sinh và các tầng lớp nhân dân về tội phạm xâm hại tình dục, ý thức cảnh giác, phòng tránh hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em; tăng cường hơn nữa trách nhiệm của gia đình trong quản lý, chăm sóc trẻ em; chỉ đạo lực lượng Công an huyện, Công an cấp xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện tăng cường công tác quản lý nắm tình hình, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi liên quan đến tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, góp phần phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và đảm bảo trật tự trị an, an toàn xã hội trên địa bàn./.

Giang Anh