Gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về nghiệp vụ, vững về chính trị

Ngày đăng : 14:39, 18/10/2021

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 18/10/2021, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ VI. Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, chi ủy trực thuộc VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nối điểm cầu VKSND tối cao tới 3 điểm cầu: VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh và Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh.

Về kết quả công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2021, Đảng ủy VKSND tối cao đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và tình hình thực tiễn, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thành nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên các cấp được thực hiện nghiêm túc, qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới đã góp phần tạo sự thống nhất; việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tiếp tục được tăng cường và đổi mới về hình thức và nội dung, từng bước khắc phục được tình trạng hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường nhất là công tác dân vận trong cơ quan; cấp ủy các cấp đã tạo điều kiện, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh...

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận những vấn đề còn tồn tại, hạn chế được nêu ra trong các báo cáo, kế hoạch, từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp khắc phục. 

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy VKSND tối cao đã nhìn nhận, khắc phục những khó khăn, đồng thời tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cần gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng Ngành, xây dựng đơn vị, đào tạo được đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ngành giao phó.

Đề nghị Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan tham mưu, triển khai thực hiện phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các tổ chức đảng thực hiện tốt, kịp thời việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo thang điểm xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền địa phương và của Viện trưởng VKSND tối cao để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép: Phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ VKSND tối cao trong 9 tháng đầu năm 2021 và quán triệt một số nội dung về triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng những tháng cuối năm 2021.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao yêu cầu các đảng bộ, chi bộ rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong chương trình, kế hoạch năm 2021 để thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ; tiến hành nhận xét, đánh giá đảng viên gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương...

Khánh Linh