Infographic: Điều kiện để đi xe khách liên tỉnh từ ngày 13/10

Ngày đăng : 20:34, 12/10/2021

(Kiemsat.vn) - Từ ngày 13/10, xe khách liên tỉnh sẽ được hoạt động trở lại theo Quyết định 1777/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Các hành khách đi xe cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định này.

 

Nguyễn Nho