Viện Nghiên cứu lập pháp cần phát huy vai trò tham mưu xây dựng luật

Ngày đăng : 08:00, 02/10/2021

(kiemsat.vn) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ kỳ vọng Viện Nghiên cứu lập pháp sẽ có cải thiện năng lực hoạt động, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp sẽ trở thành tạp chí khoa học hàng đầu trong lĩnh vực khoa học pháp lý.

Chiều 1/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Giáo sư -Tiến sỹ Vương Đình Huệ dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu lập pháp và Phiên họp thứ Nhất Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo.

Sau 13 năm, Viện Nghiên cứu lập pháp đã đạt được những kết quả rất khả quan. Đến nay càng cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ; tinh gọn hơn nữa bộ máy nhưng nâng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp. Viện Nghiên cứu lập pháp được cơ cấu lại, giảm từ 19 phòng còn 5 phòng; gắn giữa nghiên cứu với thông tin khoa học.Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Viện Nghiên cứu lập pháp đã có khung khổ pháp lý mới để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp, một thiết chế hết sức quan trọng, có tính chất đặc thù; chúc mừng Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Hội đồng Khoa học của nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, cách đây 13 năm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nay là Tổng Bí thư đã ký Nghị quyết thành lập Viện Nghiên cứu lập pháp với tư duy và tầm nhìn rất xa, hình thành thiết chế hỗ trợ Quốc hội trong công tác lập pháp, một trong những chức năng cơ bản nhất của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Thời gian tới, với khung khổ pháp lý mới, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ kỳ vọng Viện Nghiên cứu lập pháp sẽ có cải thiện năng lực hoạt động. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp thuộc Viện Nghiên cứu lập pháp sẽ trở thành tạp chí khoa học hàng đầu trong lĩnh vực khoa học pháp lý.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc ban hành nghị quyết này là một trong những thành quả đầu tiên khi Quốc hội khóa XV thực hiện nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết 161 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Hơn 75 năm qua, Quốc hội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, yêu cầu của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi của cử tri và nhân dân bắt buộc Quốc hội phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Viện Nghiên cứu lập pháp.

Vì vậy, chương trình hành động có hơn 100 đề án, nhiệm vụ, kế hoạch rất cụ thể, trong đó có đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp.

Đánh giá cao những kết quả mà Viện Nghiên cứu lập pháp đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục cho ý kiến vào các dự án luật, dự thảo nghị quyết; tổ chức hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến chuyên gia về các dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Về một số nhiệm vụ trước mắt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội và tổ chức Đảng cơ sở Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức quán triệt việc phân công chức năng, nhiệm vụ để thấy rõ hơn tính chất hoạt động, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những việc làm chưa tốt.

Căn cứ nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp kịp thời ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, củng cố bộ máy bên trong của các đơn vị trực thuộc; đề xuất kiện toàn nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội khuyến khích Viện Nghiên cứu lập pháp hình thành mạng lưới cộng tác viên là các chuyên gia, nhà khoa học, góp phần thành lập mạng lưới sáng kiến Quốc hội; tiến tới tham gia tích cực vào Diễn đàn kinh tế, xã hội thường niên.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội sớm xây dựng quy chế tài chính cho Viện Nghiên cứu lập pháp, bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất khác để Viện sớm thực hiện công tác chuyên môn và bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện.

Viện cần tập trung nghiên cứu, triển khai có hiệu quả công tác chuyên môn, tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động xây dựng chuyên đề của Đảng đoàn Quốc hội đã được phân công theo chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện về nghiên cứu khoa học và tổ chức thông tin khoa học, xuất bản tạp chí Nghiên cứu lập pháp và quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ; phát huy vai trò của Viện là cơ quan nghiên cứu, tham mưu về lập pháp và thông tin lập pháp; tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gắn kết chặt chẽ, tham gia có hiệu quả với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong tất cả các khâu của quy trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Viện phải hoàn thiện các báo cáo chuyên đề khoa học, các ấn phẩm, kết quả nghiên cứu của các đề tài liên quan đến hoạt động của Quốc hội để phục vụ cho các kỳ họp; phối hợp chặt chẽ với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cung cấp kịp thời tài liệu cho đại biểu Quốc hội; cố gắng xây dựng hệ thống dữ liệu khoa học về lập pháp; chủ động chuẩn bị việc tổng kết, đánh giá kinh nghiệm 80 năm Quốc hội Việt Nam…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ Viện Nghiên cứu lập pháp trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, báo cáo kịp thời với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phụ trách Viện Nghiên cứu lập pháp, Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề phát sinh để giải quyết kịp thời.

Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan khác quan tâm, giúp đỡ hiệu quả để Viện Nghiên cứu lập pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học.

Cũng trong chiều nay, Hội đồng Khoa học thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ nhất. Các thành viên Hội đồng Khoa học đã thông qua chương trình công tác, quy chế làm việc của Hội đồng; phân công nhiệm vụ của các thành viên; đồng thời xem xét, cho ý kiến vào định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ thực hiện tại cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội./.

dangcongsan.vn