VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm sát Quý IV năm 2021

Ngày đăng : 20:01, 30/09/2021

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 30/9/2021, tại trụ sở VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý IV của VKSND tối cao và VKSND cấp cao. Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm và đồng chí Tạ Quang Khải.

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính VKSND tối cao đến các điểm cầu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh và các điểm cầu VKSND cấp cao 2, 3.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 09 tháng đầu năm 2021, lãnh đạo VKSND tối cao đã quán triệt, chỉ đạo toàn Ngành triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng các VKSND cấp cao đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác.

Toàn ngành Kiểm sát đã kịp thời tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra; triển khai các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, các điều kiện thực hiện công tác chuyên môn.

Kết quả, các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; tham mưu ban hành nhiều chỉ thị, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ và quan tâm chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị và tập huấn nghiệp vụ trong toàn Ngành. Chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong toàn Ngành tiếp tục có những chuyển biến tích cực; toàn Ngành không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; tiếp tục thực hiện nghiêm kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế và đưa ra xét xử nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình; chỉ tiêu về kháng nghị và giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm về hình sự đạt cao và vượt chỉ tiêu của Quốc hội.

Mặc dù bị ảnh hưởng nhiều của dịch Covid-19, nhiều đơn vị trong Ngành đã có nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, linh hoạt tổ chức tốt nhiều cuộc kiểm sát trực tiếp; chủ động phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời nhiều vụ án liên quan đến công tác phòng, chống dịch; đặc biệt, đã chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021... Qua đó, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép: Vừa làm tốt các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Trong Quý IV, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác của Ngành và chỉ tiêu nghiệp vụ do Quốc hội giao; xây dựng thông tư liên tịch, tổ chức thi tuyển kiểm sát viên các ngạch năm 2021; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, dự luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh tiến độ, bảo đảm chất lượng, giải quyết các vụ án theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở Cơ quan VKSND tối cao và toàn Ngành.

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, thủ trưởng các đơn vị đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong 9 tháng đầu năm, đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục; đồng thời, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác thời gian qua.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà cơ quan VKSND tối cao, VKSND cấp cao đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Viện trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị được giao trong năm 2021 bảo đảm tiến độ, thời hạn và chất lượng; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác trong Quý IV và cả năm 2021.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị các đơn vị nghiệp vụ phối hợp tốt với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực dân sự, đất đai, hành chính, kinh doanh, thương mại; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư có lộ trình hợp lý, đồng bộ, liên thông nhằm nâng chất công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn. Xây dựng, thực hiện các đề án, kế hoạch về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu mô hình tố tụng của Trung Quốc để tham khảo, hướng dẫn áp dụng thực tiễn tại Việt Nam nhằm thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trước khi kết thúc Hội nghị, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí một lần nữa nhấn mạnh đến vai trò, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải coi nhiệm vụ phòng, chống dịch là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng song song với thực hiện công tác nghiệp vụ của Ngành./.

Trịnh Quyết - Thanh Lâm