Infographic: Chi tiết mức hỗ trợ cho người lao động từ gói 30.000 tỉ đồng

Ngày đăng : 19:16, 28/09/2021

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Nguồn kinh phí hỗ trợ khoảng 30.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.

 

Nguyễn Nho