Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 18/2021

Ngày đăng : 10:33, 22/09/2021

(Kiemsat.vn) - Tạp chí Kiểm sát số 18/2021, phát hành ngày 20/9/2021, có các nội dung chính sau đây:

Thực hiện chức năng theo luật định, những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bài viết “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của viện kiểm sát nhân dân” tại chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT của tác giả Phạm Mạnh Hùng phân tích, làm rõ những vấn đề liên quan đến phạm vi trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng; những yếu tố tác động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.

Cũng trong chuyên mục này, từ thực tiễn áp dụng quy định về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do nhận thức pháp luật về vấn đề này chưa thống nhất, tác giả Nguyễn Thị Huân trong bài viết:“Một số lưu ý khi kiểm sát các vụ án hình sự khởi tố theo yêu cầu của bị hại” chia sẻ một số vấn đề Kiểm sát viên cần lưu ý về chủ thể, phạm vi, hình thức yêu cầu khởi tố.

Tại chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI, trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá một số quy định về pháp nhân thương mại phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và một số quy định tương tự của pháp luật một số quốc gia trên thế giới, trong bài viết “Cần sửa đổi, bổ sung một số quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội”, tác giả Vũ Văn Tư cho thấy sự cần thiết phải mở rộng phạm vi chủ thể và tội phạm mà pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự để đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong điều kiện hiện nay.

Việc xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt để xác định tình tiết định khung đối với nhóm tội danh có cấu thành hình thức hiện có hai quan điểm khác nhau: Dựa vào mục đích phạm tội, giá trị tài sản mà chủ thể tội phạm hướng tới, mong muốn chiếm đoạt hay dựa vào giá trị tài sản thực tế đã chiếm đoạt được? Vấn đề này sẽ được làm rõ trong bài viết “Xác định tình tiết định khung hình phạt đối với các tội xâm phạm sở hữu có cấu thành hình thức” của tác giả Nguyễn Thị Minh Trang trên chuyên mục THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 18/2021 còn có các bài viết đáng chú ý khác như: “Pháp luật về dẫn độ và kiến nghị hoàn thiện của tác giả Nguyễn Thu Hương; “Hoàn thiện quy định về sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam của đồng tác giả Thạch Phước Bình - Lê Thị Huỳnh; “Bàn về việc kê biên tài sản thuộc sở hữu chung trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế của tác giả Nguyễn Nông; “Sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế ký kết với ASEAN trong tương trợ tư pháp về hình sự của tác giả Hoàng Tuấn Tú...

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Hữu Đạt