Phấn đấu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số

Ngày đăng : 15:55, 16/09/2021

(Kiemsat.vn) - Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được nêu tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh tác động của toàn cầu hóa, sự phát triển của công nghệ thông tin đưa ra yêu cầu cần phải điều chỉnh phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử sao cho phù hợp để phát triển đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự thảo Quyết định này, hoạt động báo chí đến năm 2025 sẽ xây dựng các nền tảng số dùng chung cho báo chí; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, trong đó phấn đấu 80% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới; đầu tư, xây dựng 6 cơ quan báo chí chủ lực với vai trò nòng cốt, định hướng dẫn dắt, tạo niềm tin của độc giả với báo chí Việt Nam; thí điểm 1 mô hình tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện theo hướng trong 1 tổ hợp có nhiều tờ báo. Đồng thời, hoàn thành việc sắp xếp đầu mối các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tăng số lượng tạp chí khoa học; 100% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu và giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa khu vực thành phố, thị xã và các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, đạt mức 60%/40%.

Dự thảo cũng nêu mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ cân bằng tỷ lệ thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa khu vực thành phố, thị xã và các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, đạt mức 50%/50%; tiếp tục đầu tư, phát triển 6 cơ quan báo chí chủ lực thành tập đoàn báo chí đa phương tiện lớn lan tỏa năng lượng tích cực, tạo niềm tin của độc giả, dẫn dắt toàn ngành về lĩnh vực báo chí.

Đặc biệt, đến năm 2030 phấn đấu 100% cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số, đổi mới toàn diện hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới. 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý số, tổ chức sản xuất và phát hành nội dung báo chí trên nền tảng số.

Và tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ có nền báo chí hiện đại, đa nền tảng, đa phương tiện, lấy độc giả làm trung tâm, ứng dụng công nghệ số để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và giá trị tới công chúng mọi lúc, mọi nơi, góp phần định hướng dư luận, củng cố sự đồng thuận và niềm tin xã hội.

Bên cạnh đó, Dự thảo Quyết định cũng nêu rõ định hướng về tổ chức; về hạ tầng kỹ thuật; nội dung; nhân lực; dịch vụ và nêu giải pháp, nguồn lực để thực hiện quyết định này./.

Khánh Linh