Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 17/2021

Ngày đăng : 15:16, 07/09/2021

(Kiemsat.vn) - Tạp chí Kiểm sát số 17/2021, phát hành ngày 05/9/2021, có các nội dung chính sau đây:

Ngày 29/7/2021, Viện trưởng VKSND tối cao ký Quyết định số 345/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của VKSND. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng trước yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân. Những vấn đề cơ bản của Quy chế này được phân tích trong bài viết “Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Viện kiểm sát nhân dân”, đồng tác giả Nhiếp Văn Ngọc - Nguyễn Minh Hải, chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT.

Các vụ án về xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người thuộc nhóm các vụ án phức tạp, khó khăn trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ. Do đó, bài viết “Những lưu ý khi kiểm sát việc thiết lập hồ sơ các vụ án về xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người” của tác giả Lương Thị Thùy Dung đã nêu các kỹ năng Kiểm sát viên cần lưu ý trong nghiên cứu tài liệu, chứng cứ để đề ra yêu cầu điều tra có chất lượng và tính định hướng chính xác.

Tại chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI, GS.TSKH. Lê Cảm qua bài viết “Hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” đã nêu lý luận và thực trạng các quy phạm có liên quan đến chế định lớn về đạo luật hình sự trong Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời, đưa ra các luận chứng nhằm lý giải cho việc xây dựng mô hình khoa học với 09 điều luật mới trong Bộluật Hình sự tương lai.

Bài viết “Về việc xử lý hành vi xóa dấu vết sau khi gây tai nạn giao thông” trong chuyên mục THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM cho rằng xóa dấu vết sau khi gây tai nạn giao thông là hành vi đáng lên án bởi vừa thể hiện tính nguy hiểm cao, vừa gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong giải quyết vụ án. Vì vậy, tác giả Văn Linh đề xuất nghiên cứu để quy định đây là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự tại điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chồng lấn trong bảo hộ bản quyền và nhãn hiệu đối với hình tượng nhân vật là hiện tượng phổ biến trong thực thi quyền sở hữu trí tuệở các quốc gia trên thế giới. Tác giả Lê Thị Anh Xuân qua bài viết “Bảo hộ bản quyền và nhãn hiệu đối với hình tượng nhân vật trong thực thi quyền sở hữu trí tuệở Hoa Kỳ và khuyến nghị cho Việt Nam” trên chuyên mục THÔNG TIN KHOA HỌC đã nêu phương thức giải quyết của Hoa Kỳ về vấn đề này và gợi mở những giải pháp mới cho pháp luật trong nước.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 17/2021 còn có các bài viết đáng chú ý khác như “Trao đổi về khoản 2 Điều 21 Quy chế thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự” của tác giả Huỳnh Thị Khánh Ly; “Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại” của tác giả Bạch Thị Nhã Nam; “Hành vi của Chau Tâm và đồng phạm cấu thành Tội cố ý gây thương tích” của tác giả Phạm Đức Việt ...

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Hạnh Thảo