Hà Nội: Cán bộ, công chức chỉ được đến công sở trong trường hợp thực sự cần thiết

Ngày đăng : 18:44, 31/07/2021

(Kiemsat.vn) - Ngày 30/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2456/UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thực sự cần thiết mới đến làm việc trực tiếp tại công sở.

Công văn của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện nghiêm quy định giãn cách trên địa bàn Thành phố

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc mới ngoài cộng đồng liên tục gia tăng trong những ngày gần đây. Vì vậy, để tận dụng hiệu quả thời gian giãn cách xã hội nhằm sớm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Thành phố yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội, UBND quận, huyện, thị xã, Chủ tịch/Tổng Giám đốc các Tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc Thành phố chỉ đạo, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội và quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu các đơn vị xây dựng và phê duyệt phương án làm việc của cơ quan, đơn vị đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo đúng Chỉ thị số 17: Bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp thực sự cần thiết (trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch, công việc cần thiết khác theo yêu cầu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị) mới đến làm việc trực tiếp tại công sở.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về việc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Các Cơ quan phê duyệt danh sách và cấp Giấy đi đường cho những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị có đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng Chỉ thị số 17 và chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn 2434/UBND-KT./.

Nguyễn Nho