Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước

Ngày đăng : 07:56, 27/07/2021

(Kiemsat.vn) - Chiều 26/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XI và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân có trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học, ngành Sư phạm hoá học; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công.

 Về quá trình công tác:

- 9/1992 - 7/1996: Giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, An Giang.

- 8/1996 - 7/2001: Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

- 8/2001 - 8/2010: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ 12/2005 - 10/2010.

- 8/2010 - 10/2010: Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

- 11/2010 - 1/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang.

- 2/2011-1/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ Tân Châu.

- 2/2013 - 11/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

- 12/2013 – 1/2016:  Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

- 1/2016 – 7/2016: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

 - 7/2016-4/2021: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh An Giang. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 - Từ 4/2021 đến nay: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương (từ tháng 6/2021)./.

Dangcongsan.vn