Đồng chí Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng : 15:28, 26/07/2021

(Kiemsat.vn) - Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Quốc hội khoá XV được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều ngày 26/7, với tỷ lệ 479/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (95.99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tuyên thệ nhậm chức.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức.

Lễ tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  đã diễn ra trang trọng tại Hội trường Diên Hồng. Trước Quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ:

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Đồng chí Phạm Minh Chính, sinh năm 1958; quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật, Cử nhân Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cử nhân Luật.

Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa (XII, XIII); Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XI, XII, XIII) và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Năm 1984, đồng chí Phạm Minh Chính được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ. Năm 1989, đồng chí là Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Rumani.

Năm 2006, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an. 

Tháng 4/2007, đồng chí được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an nhân dân; tháng 12/2009, phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Tháng 02/2010, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.  Tháng 3/2010, đồng chí được phong học hàm Phó Giáo sư chuyên ngành Luật; tháng 7/2010, đồng chí được thăng cấp bậc hàm Trung tướng. Tháng 8/2010, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 01/2011, đồng chí được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI.

Từ tháng 8/2011 đến tháng 4/2015, đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Từ tháng 4/2015 đến tháng 01/2016, Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Phạm Minh Chính giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tháng 01/2016, tại Đại hội Đảng lần thứ XII, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 02/2016, Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Phạm Minh Chính tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 30/01/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31/01/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 05/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, đồng chí được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố đồng chí Phạm Minh Chính trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 26/7/2021: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, đồng chí Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Tú