Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng : 09:00, 26/07/2021

(Kiemsat.vn) - Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ trước Quốc hội và đồng bào cử tri.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện tuyên thệ.

Sáng nay (26.7), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV bàn về công tác nhân sự.

Vào đầu giờ sáng, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua danh sách bầu Chủ tịch nước. Theo đó, 484/484 đại biểu có mặt tán thành đã thông qua danh sách đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc để bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiếp đến, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã diễn ra trang trọng tại Hội trường Diên Hồng. Trước quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, tay trái đặt lên bản Hiến pháp, tay phải giơ cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ:

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20.7.1954, quê quán tỉnh Quảng Nam;

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc đã kinh qua các chức vụ như: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 và tái đắc cử làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Tóm tắt quá trình công tác

- 1979-1993: Chuyên viên; Phó Văn phòng; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan; Đảng ủy viên Đảng ủy Khối dân chính đảng Quảng Nam-Đà Nẵng khóa I và khóa II. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia

- 1993-1996: Giám đốc Sở Du lịch, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên khóa XV và khóa XVI

- 1997-2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XVII và khóa XVIII; Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VI; kiêm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam

- 2001-2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam khóa VI; Đại biểu Quốc hội khóa XI; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Ngân sách của Quốc hội khóa XI; kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam

- 2004-2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam khóa VII; Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VII; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Ngân sách Quốc hội khóa XI

- 3.2006 - 5.2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 6.2006 - 8.2007: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X; Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Ngân sách của Quốc hội khóa XI

- 8.2007 - 1.2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X; Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- 1.2011 - 7.2011: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

- 8.2011 - 4.2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ;

- 4.2016 – 7.2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016;

- 26.7.2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

- 30.1.2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 31.1.2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 4.2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, ông được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

- 6.2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

-7.2021: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Laodong.vn