Quốc hội điều chỉnh rút ngắn chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV

Ngày đăng : 16:16, 24/07/2021

(Kiemsat.vn) - Chiều 24/7, với 477/480 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 95,59% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và đồng ý kết thúc Kỳ họp vào ngày 28/7 thay vì 31/7 như chương trình đã được thông qua trước đó.

Báo cáo trước Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Các cơ quan hữu quan, các bộ ngành, địa phương cần tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Trước tình hình đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ đã chủ động, tích cực, khẩn trương, làm việc cả ngày và đêm, luôn thường trực tại Nhà Quốc hội để phối hợp chặt chẽ, trao đổi thống nhất phương án, tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội… để chỉnh lý hoàn thiện đảm bảo các dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cân nhắc đến phương án điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV để đảm bảo hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Kỳ họp với chất lượng tốt nhất, thời gian ngắn nhất để tạo điều kiện cho các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo các địa phương, các ngành chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo trước Quốc hội

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, đề nghị của cơ quan hữu quan, căn cứ tình hình thực tế và nội quy Kỳ họp, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, quyết định điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ nhất từ ngày 25/7 đến khi bế mạc Kỳ họp.

"Quốc hội sẽ làm việc cả ngày chủ nhật, kéo dài các phiên họp để kết thúc sớm hơn 3 ngày so với chương trình đã được Quốc hội thông qua. Dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 28/7/2021" - Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết.

Cụ thể, Quốc hội sẽ họp cả ngày chủ nhật, 25/7, giảm 01 ngày thảo luận tại hội trường của một số nội dung về tài chính, ngân sách, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia do đã được thảo luận rất chi tiết, nghiêm túc, sâu sắc tại các phiên thảo luận tổ làm cơ sở cho việc nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua. Tận dụng 01 ngày dành cho nội dung về công tác nhân sự; một số phiên họp của Quốc hội có thể được kéo dài sau 11h30 hoặc sau 17h để đảm bảo nội dung. 

Minh Tú