Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 14/2021

Ngày đăng : 10:26, 21/07/2021

(Kiemsat.vn) - Tạp chí Kiểm sát số 14/2021 chào mừng Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, phát hành ngày 20/7/2021, có các nội dung chính sau đây:

Nổi bật trên chuyên mục SỰ KIỆN - VẤN ĐỀ là bài viết "Ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của tác giả Trần Hữu Thanh, về những kết quả đạt được của ngành Kiểm sát nhân dân qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng những nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng thực hiện các nghị quyết của trung ương về xây dựng Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT có bài viết "Hoàn thiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng" của tác giả Lê Ngọc Duy. Tác giả phân tích, làm sáng tỏ một số chủ trương, định hướng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về Chiến lược cải cách tư pháp; đồng thời đề cập đến vai trò chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND, từ đó đưa ra một số yêu cầu và giải pháp tiếp tục hoàn thiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp.

Bài viết "Những vấn đề cần lưu ý khi kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2021" của tác giả Lương Minh Thống - Bùi Trung Thành nêu rõ trách nhiệm, vai trò của VKSND trong công tác đặc xá, theo đó VKSND là cơ quan duy nhất được giao trách nhiệm kiểm sát trong công tác đặc xá (kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá và kiểm sát thực hiện quyết định đặc xá). Để thống nhất nhận thức nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đặc xá năm 2021, khi thực hiện hoạt động kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, Kiểm sát viên cần lưu ý một số nội dung như: Căn cứ pháp lý, đối tượng, phương thức kiểm sát và nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi tiến hành kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá; điều kiện, tiêu chuẩn những người được lập hồ sơ đề nghị đặc xá...

Chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI có bài viết "Về loại trừ trách nhiệm hình sự trong trường hợp gây thiệt hại khi bắt giữ người phạm tội" của tác giả Nguyễn Thị Ny. Trong bài viết, tác giả phân tích một số nội dung còn có nhiều cách hiểu khác nhau về phạm vi, trường hợp bắt giữ được loại trừ trách hình sự; chủ thể được loại trừ trách nhiệm hình sự... và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện.

Cũng tại chuyên mục này, có bài viết "Bàn về trừ thời gian tạm giữ, tạm giam vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người được hưởng án treo". Theo đó, tác giả Hoàng Thị Xuân nêu lên những vướng mắc trong thực tiễn thi hành quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 là trường hợp bị cáo bị kết án phạt tù nhưng được cho hưởng án treo thì thời hạn tạm giữ, tạm giam đó do Hội đồng xét xử trừ vào thời hạn phạt tù trong bản án đã cho hưởng án treo hay khi họ phạm tội mới trong thời gian thử thách hoặc Hội đồng phiên họp trừ khi họ vi phạm nghĩa vụ từ 02 lần trở lên?.

Ngoài ra, Tạp chí Kiểm sát số 14/2021 còn có các bài viết đáng chú ý như: "Về áp dụng các nguồn của luật dân sự" của tác giả Bùi Thị Huyền; "Tái hoà nhập cộng đồng đối với người đã chấp hành xong hình phạt tù dưới góc độ tâm lý học" của tác giả Trần Thị Thanh; "Hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng trong công ước, điều ước quốc tế" của tác giả Nguyễn Văn Vương...

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Khánh Trâm