Tăng cường đối thoại trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế khiếu kiện kéo dài

Ngày đăng : 17:17, 16/07/2021

(Kiemsat.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Vụ 12 VKSND tối cao đã tiếp 857 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên về tính chất và mức độ phức tạp hơn); do có sự chuẩn bị tốt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ khác có liên quan nên các buổi tiếp công dân đều đạt hiệu quả cao, 100% số đơn được phân loại, xử lý kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của VKSND cấp tỉnh để kiểm tra, kết luận và thông báo kết quả cho công dân. Xây dựng và ban hành tài liệu giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác trong 06 tháng đầu năm của Vụ 12 trong công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 12 cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành và trong xử lý, báo cáo, giải quyết công việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ liên quan trong công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; đồng thời, tăng cường đối thoại trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để giải thích cho người khiếu nại, tố cáo nhận thức đúng pháp luật và về vụ việc khiếu nại, tố cáo, hạn chế khiếu kiện kéo dài...

Nguyễn Nho