Vụ 14 VKSND tối cao: Tham mưu triển khai, thực hiện Đề án “VKSND trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn 2021-2030”

Ngày đăng : 11:28, 08/07/2021

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 7/7, tại trụ sở VKSND tối cao, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao.

Theo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021, Vụ 14 VKSND tối cao đã tham mưu xây dựng, ban hành và thực hiện hiệu quả các kế hoạch, hướng dẫn triển khai công tác pháp chế, nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học và cải cách tư pháp của Ngành; đẩy mạnh công tác phối hợp trả lời thỉnh thị, hướng dẫn giải đáp vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; chủ trì làm tốt nhiệm vụ khảo sát công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án tham nhũng, chức vụ và kinh tế.

Chủ trì nghiên cứu, xây dựng 3 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do VKSND tối cao chủ trì soạn thảo (đến nay có 1 văn bản đã được ban hành); góp ý 5 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do VKSND tối cao phối hợp xây dựng, ban hành và 18 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác do các bộ, ngành hữu quan chủ trì xây dựng. Hoàn thành việc nghiên cứu, xây dựng 4 báo cáo về sơ kết, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật; chủ trì nghiên cứu, hướng dẫn, giải đáp 16 vướng mắc về nhận thức áp dụng pháp luật theo đề nghị của VKSND cấp dưới; phối hợp xây dựng 32 văn bản trao đổi nghiệp vụ theo đề nghị của các đơn vị thuộc VKSND tối cao và các đơn vị thuộc các bộ, ngành hữu quan; chủ trì trả lời, giải đáp chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao...

Kết quả công tác của đơn vị đã góp phần giúp lãnh đạo VKSND tối cao cụ thể hoá nội dung, tinh thần các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; đáp ứng các yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14  phát biểu tại Hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Vụ 14 VKSND tối cao tập trung tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tối cao trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự theo yêu cầu của Hiệp định CPTTP; xây dựng Chương trình công tác của Viện trưởng VKSND tối cao trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV; hoàn thành việc xây dựng Báo các kết quả hoạt động Khoa học công nghệ năm 2021; xây dựng Chương trình công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2021 – 2026; tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức nghiệm thu theo tiến độ đối với 22 đề tài khoa học cấp bộ, 07 đề tài khoa học cấp cơ sở và 12 đề án…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao biểu dương kết quả đạt được của Vụ 14 trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 14 tiếp tục phấn đấu, phát huy sáng kiến, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, từng công chức để chủ động tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực cũng lưu ý, khi tham mưu, triển khai thực hiện các đề án lớn, trong đó có Đề án “VKSND trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2021-2030” thì cần quan tâm đến nội dung về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát. Cần thiết, có thể tổ chức các cuộc họp, hội thảo để xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn ở trong và ngoài ngành Kiểm sát nhằm phát huy trí tuệ tập thể khi xây dựng các đề án này.

Minh Long