Văn phòng VKSND tối cao: Nâng chất công tác tham mưu tổng hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày đăng : 10:47, 07/07/2021

(Kiemsat.vn) - Ngày 06/7/2021, Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Văn phòng VKSND tối cao

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nối điểm cầu VKSND tối cao đến điểm cầu Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động thuộc Văn phòng VKSND tối cao và đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao Nguyễn Phúc Long trình bày Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2021, Văn phòng VKSND tối cao tiếp tục xác định 02 khâu công tác đột phá gồm: Nâng chất tham mưu tổng hợp; đẩy mạnh hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao triển khai, thực hiện nghiêm chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc Hội về công tác tư pháp và chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tham mưu chỉ đạo tốt công tác phòng, chống  dịch Covid – 19 trong toàn Ngành và thực hiện các biện pháp chống dịch tại VKSND tối cao.

Chủ động xây dựng các tài liệu, báo cáo, chỉ thị và tham mưu tổ chức tốt Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác năm 2021 của Ngành; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Quản lý, nắm chắc tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành; nắm kết quả giải quyết án hình sự tại VKSND tối cao, phát hiện và kiến nghị khắc phục nhiều thiếu sót, vi phạm.

Thực hiện tốt vai trò Thường trực Ban chỉ đạo 138 của Ngành; kịp thời tham mưu tổng kết công tác năm 2020, triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2021; chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ban chỉ đạo 138/CP.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi về những sáng kiến, kinh nghiệm hay trong công tác; nêu lên những khó khăn, vướng mắc; đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, mặc dù 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động Văn phòng VKSND tối cao đã phải chịu những ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh Covid -19; khối lượng công việc nhiều, yêu cầu, áp lực cao, thiếu nhân lực nhưng Văn phòng VKSND tối cao đã có nhiều đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; công chức, người lao động trong đơn vị luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Văn phòng VKSND tối cao cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp; chủ động tham mưu điều hành, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được giao theo đúng quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, gương mẫu, công tâm; tạo môi trường làm việc dân chủ, minh bạch, luôn quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ trong đơn vị; công chức, người lao động phải tận tụy, trung thực, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị trong Văn phòng, cũng như với các đơn vị khác; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trong phòng, chống Covid-19 trong toàn Ngành và tại VKSND tối cao.

Đức Tài