Vụ 9 VKSND tối cao: Đạt kết quả tốt trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo giải đáp vướng mắc và trả lời thỉnh thị 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng : 16:38, 07/07/2021

(Kiemsat.vn) - Ngày 07/7/2021, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 06 tháng đầu năm 2021, lãnh đạo Vụ 9 đã triển khai kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2021. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị trong công tác giải quyết vụ án liên quan đến tranh chấp đất đai; công tác phân loại, xử lý, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các Viện kiểm sát cấp cao; chủ động yêu cầu địa phương báo cáo thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát án dân sự trong đó chú trọng đến chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp...

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của VKS cấp dưới để chủ động hoặc phối hợp với Vụ 14 nghiên cứu trả lời cho VKS địa phương. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo giải đáp vướng mắc, trả lời thỉnh thị đạt kết quả tốt. Công tác tham gia, đóng góp xây dựng văn bản được triển khai tới toàn thể công chức trong đơn vị, kết quả bảo đảm đúng thời hạn, chất lượng.

Ngoài ra, lãnh đạo Vụ 9 đã có sự phân công công việc phù hợp, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là khâu phân loại xử lý đơn nhằm giảm số lượng đơn tồn, góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn, án; không để xảy ra tình trạng hồ sơ để quá hạn do lỗi chủ quan; chất lượng nghiên cứu hồ sơ, đề xuất quan điểm giải quyết bảo đảm chất lượng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng nhấn mạnh, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp; số lượng đơn, vụ việc thuộc trách nhiệm giải quyết ngày càng phức tạp, công tác hướng dẫn cấp dưới đòi hỏi phải thường xuyên, kịp thời hơn nhưng Vụ 9 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đối với những tồn tại, vướng mắc trong 6 tháng qua, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Vụ 9 cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác; tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra để hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Đồng thời đơn vị cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm của Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chủ động xây dựng quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát và một số cơ quan liên quan trong công tác giải quyết án dân sự; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn những vấn đề mới phát sinh, những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật.

Đức Tài