VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII

Ngày đăng : 18:00, 05/07/2021

(Kiemsat.vn) - Sáng 05/7/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao

Hội nghị được tổ chức trực tuyến nối điểm cầu trung tâm VKSND tối cao đến 05 điểm cầu Đảng bộ, chi bộ trực thuộc gồm: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và VKSND cấp cao TP. Hồ Chí Minh; Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Minh Trung, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao tham dự Hội nghị gồm: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi ủy trực thuộc; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao; đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Các điểm cầu trực tuyến của Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu được theo dõi Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy VKSND tối cao bằng file video clip trình chiếu.

Trong 5 năm (từ năm 2016 đến 2021), việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ủy VKSND tối cao đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu; từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên; chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Triển khai đầy đủ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các mặt công tác xây dựng Đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt; xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy chế nghiệp vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng điển hình, biểu dương khen thưởng kịp thời. Thực hiện đúng phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học tập đi đôi với làm theo một cách thực chất, lấy kết quả hành động làm tiêu chí, thước đo để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ VKSND tối cao luôn nhận thức rõ những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần tự giác học tập chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng rèn luyện đạo đức; nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như:  Một số cấp ủy Đảng chưa chủ động, sáng tạo trong việc triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ ở một số chi bộ còn chưa được chú trọng. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu chưa được thường xuyên, phổ biến, nhân rộng một cách thiết thực, hiệu quả nên chưa lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ cũng như cộng đồng.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ VKSND tối cao trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng như các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong 05 năm qua. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ VKSND tối cao đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ; nhiều đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã xây dựng các chuyên đề hay, ý nghĩa với cách làm sáng tạo, linh hoạt, góp phần giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nề nếp, đạt chất lượng, hiệu quả.

Thời gian tới, để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị toàn Đảng bộ VKSND tối cao tiếp tục phát huy ưu điểm đạt được; nghiêm túc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối, trọng tâm là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; coi đây là kim chỉ nam của mỗi cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát nhân dân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy cần chủ động xây dựng chuyên đề toàn khóa, hằng năm của toàn Đảng bộ; trong đó, lựa chọn khâu đột phá để chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, nhằm sớm phát hiện, xử lý việc "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ. Kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cấp ủy; tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ VKSND tối cao trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để triển khai, thực hiện hiệu quả trong toàn Đảng bộ. Đồng chí đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quán triệt tới toàn thể công chức, đảng viên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: Tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đột phá mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đề ra, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và thiết thực. Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cũng tại Hội nghị, 08 tập thể và 17 cá nhân đã được nhận bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao do có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 05 tập thể được Đảng ủy VKSND tối cao tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021./.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Bằng Khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các tập thể.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng Khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân.

Đồng chí Nguyễn quang Dũng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng Khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao cho các tập thể.

Khánh Linh