Infographic: Hướng dẫn điền Thẻ cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng : 08:53, 20/05/2021

(Kiemsat.vn) - Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát Thẻ cử tri để thực hiện quyền bầu cử.

 

Nguyễn Nho