VKSND tỉnh Gia Lai tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày đăng : 09:11, 14/05/2021

(Kiemsat.vn) - Đây là Cuộc thi trực tuyến do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ https://phapluat.congdoanvietnam.org. Để tham dự Cuộc thi, thí sinh phải trải qua 2 phần thi, phần 1 - CNVCLĐ trả lời câu hỏi về ngày bầu cử Quốc hội và phần 2 “ CNVCLĐ thông thái” với 15 câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận.

Công chức VKSND tỉnh Gia Lai tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã tham gia Cuộc thi này trên tinh thần tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” do Trung ương và ngành KSND phát động. Cuộc thi  nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, của đoàn viên Công đoàn, Chi đoàn cơ quan VKSND tỉnh. Qua đó, tuyên truyền, nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới.

Một số hình ảnh khác:

 

 

 

Nguyễn Thành Duy - VKSND tỉnh Gia Lai