Infographic: Dự thảo 8 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày đăng : 09:00, 28/02/2021

(Kiemsat.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Nghị định Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó quy định 8 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

f1303d08-e80f-47fc-9e80-54b814c1987f.jpeg

Nguyễn Nho