Từ năm 2021 sẽ thay đổi mức hưởng BHYT khi khám, chữa bệnh trái tuyến

Ngày đăng : 10:30, 16/12/2020

(Kiemsat.vn) - Từ ngày 01/01/2021, người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trái tuyến tại tuyến tỉnh sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước.

 

Cụ thể, theo khoản 3, Điều 22 Luật BHYT 2008, sửa đổi bổ sung 2014, từ năm 2021, người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo tỷ lệ như sau: Tại bệnh viện tuyến trung ương người bệnh được chi trả 40% chi phí điều trị nội trú; bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước (hiện nay chỉ được thanh toán là 60%); bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Chính sách này đồng nghĩa với việc, người bệnh có thể điều trị nội trú ở bất kì tỉnh thành nào trên cả nước cũng sẽ đều được quỹ BHYT thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

Đáng lưu ý, quy định này hiện nay mới chỉ áp dụng cho các bệnh nhân có BHYT thực hiện khám chữa bệnh nội trú. Nếu thực hiện khám chữa bệnh ngoại trú thì BHYT sẽ không hỗ trợ chi trả và người bệnh phải tự chi trả các khoản chi phí khám chữa bệnh.

Đình Đạt