Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Ngày đăng : 14:14, 26/11/2020

(Kiemsat.vn) - Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi thực hiện gói thầu về rà phá bom mìn, vật liệu nổ đoạn cầu cạn và khu vực depot tại Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội.

Thông báo kết luận thanh tra số 2020/TB-TTCP  ngày 20/11/2020 của Thanh tra Chính phủ

Theo đó, tại thông báo kết luận thanh tra số 2020/TB-TTCP  ngày 20/11/2020 về việc thanh tra theo đơn tố cáo một số nội dung của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội nêu rõ, việc thực hiện gói thầu về rà phá bom mìn vật liệu nổ đoạn cầu cạn và khu vực depot của nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô có dấu hiệu vi phạm pháp luật là có cơ sở.

Theo kết luận thanh tra, thực tế, đến thời điểm thanh tra công tác nghiệm thu và thanh quyết toán vẫn chưa hoàn thành, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Trong đó, nguyên nhân chính là hồ sơ nghiệm thu khối lượng không đảm bảo, có dấu hiệu sai khối lượng thi công; hồ sơ hoàn công chưa đúng quy định, có hiện tượng không đúng với thực tế và không đúng với phương án kỹ thuật được phê duyệt…

Để kịp tiến độ thi công của dự án, ban Quản lý Đường sắt đô thị hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, theo đề nghị của Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã có văn bản giao Bộ Tư lệnh Công binh thực hiện.

Bộ Tư lệnh Công binh và Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô đã có văn bản cam kết an toàn và bàn giao mặt bằng cho các Nhà thầu thi công gói thầu depot và gói thầu cầu cạn.

Tuy nhiên, việc cam kết an toàn bằng văn bản và việc nghiệm thu khối lượng để thanh quyết toán là hai nội dung khác nhau.

Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội trong giai đoạn thi công. (Ảnh: Internet)

Theo đó, những sai phạm nêu trên là vi phạm khoản 4, Điều 32, Điều 33, Điều 34 Quyết định số 95/2003/QĐ-BQP ngày 07/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ.

Kết luận thanh tra đã chỉ ra, trách nhiệm thuộc Lãnh đạo của Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội qua các thời kỳ, các đơn vị thuộc MRB và tập thể, cá nhân có liên quan. 

Đồng thời Bộ Tư lệnh Công binh – cơ quan chủ quản của Nhà thầu, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô và đơn vị thi công gói thầu này.

Để xảy ra việc chậm trễ, kéo dài trong việc thực hiện gói thầu, trong quá trình tổ chức thi công và nghiệm thu khối lượng đã để xảy ra nhiều sai sót, đến nay chưa hoàn thành hồ sơ và nghiệm thu thanh quyết toán. 

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thực hiện xử lý về trách nhiệm. Theo đó:

UBND thành phố Hà Nội tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ có liên quan đến các vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra này. 

Căn vào kết quả kiểm điểm, có biện pháp xử lý đối với những tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Công binh, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm trong việc thực hiện hợp đồng về rà phá bom mìn, vật nổ đoạn cầu cạn và khu vực depot nêu tại Kết luận thanh tra này. Căn cứ vào kết quả kiểm điểm, có biện pháp xử lý đối với những tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

PV