Infographic: Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020

Ngày đăng : 15:46, 06/11/2020

(Kiemsat.vn) - Nhiều chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2020 như: Sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,6 triệu đồng/tháng; Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo; Giáo viên mầm non được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng;...

 

Nguyễn Nho