Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 5 VKSND tối cao

Ngày đăng : 17:48, 04/11/2020

(Kiemsat.vn) - Ngày 04/11, tại trụ sở VKSND tối cao, đã diễn ra buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ - Vụ 5 VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và trao quyết định bổ nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định tại buổi lễ

Tại buổi lễ đại diện Vụ tổ chức cán bộ đã công bố quyết định số 73/QĐ-VKSNDTC ngày 20/10/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao. Theo đó, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 5 VKSND tối cao, cho đồng chí Lê Minh Cường, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng thuộc Vụ 5 VKSND tối cao.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức cho đơn vị khẳng định sự quan tâm của Lãnh đạo Viện đối với hoạt động, công tác chuyên môn nghiệp vụ của Vụ 5 trước những thách thức đang đặt ra trước mắt.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm với đơn vị Vụ 5

Đồng chí Phó Viện trưởng mong rằng, trên cương vị mới đồng chí Lê Minh Cường tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành từ đó giúp đơn vị giải quyết các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo cũng như nhiệm vụ trọng tâm mà Lãnh đạo Viện giao cho..

Đình Đạt