Tạp chí Kiểm sát được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2000

Ngày đăng : 14:59, 26/10/2020

(Kiemsat.vn) - Năm 2001, Tạp chí Kiểm sát được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2000. Đây cũng là năm TCKS tròn 40 năm tuổi, và để hướng tới kỷ niệm 60 năm Tạp chí Kiểm sát ra số đầu tiên, Tạp chí điện tử Kiểm sát trân trọng giới thiệu những thành tích mà Đảng, Nhà nước và ngành Kiểm sát nhân dân trao tặng cho TCKS trong 40 xây dựng và trưởng thành.

 

Sau khi Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 1960 được ban hàng, hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được thành lập ở cả 3 cấp trên miền Bắc. Cùng với việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Luật định, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã giao nhiệm vụ cho Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiến hành nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật và tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Ngành, để nhân dân hiểu và ủng hộ công tác kiểm sát.

Đầu năm 1961, Lãnh đạo Viện  kiểm sát nhân dân tối cao đã có chủ trương ra tờ báo của Ngành để tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm về công tác kiểm sát.

Ngày 26-2-1961, tờ báo đầu tiên của Ngành đã được ấn hành; đó là “tập trao đổi kinh nghiệm công tác” do VKSND tối cao xuất bản. Số đầu tiên (Số 1-1961) được in trên khổ giấy 15,5cm x 21cm, in bằng công nghệ in rônêo trên giấy phổ thông và được phát hành vào ngày 26 tháng 2 năm 1961 tới tất cả các đơn vị trong toàn Ngành (trên phạm vi miền Bắc).

Sau khi ra số báo đầu tiên này, tờ báo của ngành Kiểm sát nhân dân đã được các đơn vị trong toàn Ngành nghiên cứu và ủng hộ. Từ số 4 (1961) “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác” đã in typô tại Nhà máy in Tiến Bộ. Tháng 1-1963, “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác” được VKSND tối cao đổi thành “Tập san Công tác kiểm sát” và duy trì đến tháng  9 năm 1990, với thời gian phát hành là 2 tháng 1 số.

Để đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân, thực hiện chủ trương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật của Đảng và Nhà nước và yêu cầu đông đảo của bạn đọc về tính lý luận và nghiệp, ngày 12 tháng 10 năm 1990, Lãnh đạo VKSND tối cao đã quyết định thành lập Tạp chí Kiểm sát là cơ quan báo chí và tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân và Tạp chí Kiểm sát đã trở thành một đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao và cũng từ đó Tạp chí Kiểm sát được xuất bản đúng tên gọi mỗi tháng 1 kỳ 32 trang.

Tạp chí Kiểm sát là cơ quan tuyên truyền và báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân được thành lập sau một năm ngành Kiểm sát nhân dân được thành lập. Tạp chí Kiểm sát có nhiệm vụ: Ấn hành các số Tạp chí để phục vụ các đơn vị trong ngành về kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý, về phương pháp công tác kiểm sát; phản ánh những vấn đề phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật và thông tin hoạt động của ngành Kiểm sát; Tạp chí kiểm sát còn có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành làm công tác tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Tạp chí kiểm sát có đủ Lãnh đạo Tòa soạn gồm Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập và 2 phòng là Biên tập - Tuyên Truyền và Phòng Trị sự - Hành chính.

Trong từng thời gian, Tạp chí Kiểm sát không ngừng đổi mới, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, xuất bản các số Tạp chí có nội dung phong phú về khoa học pháp lý và nghiên cứu khoa học về nghiệp vụ kiểm sát, có hình thức thể hiện ngày càng đẹp hơn. Trong 40 năm qua, Tạp chí kiểm sát đã phản ánh kịp thời nhiều hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Quốc hội và Chính phủ. Nội dung của tạp chí đã nêu lên nhiều vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp luật, trong đó có những vấn đề cấp bách liên quan đến việc cải cách bộ máy Nhá nước, đến vị trí, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân.

Nhiều bài có tính định hướng góp phần giúp cho cán bộ kiểm sát tiếp nhận được lượng thông tin đầy đủ phục vụ cho công tác xây dựng bộ máy và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng tốt hơn.

Để nâng cao chất lượng về nội dung, trong những năm gần đây Tạp chí Kiểm sát đã xây dựng chủ đề của từng năm và từng số Tạp chí, do đó đã chủ động đặt bài cho Cộng tác viên. Phóng viên chủ động trong việc khai thác tài liệu, biên tập, viết bài theo chủ đề và nội dung yêu cầu, thiết thực phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao.

Hiện nay Tạp chí Kiểm sát có hàng trăm cộng tác viên là cán bộ, Kiểm sát viên trong Ngành, hàng chục Cộng tác viên là các nhà khoa học công tác ở các Viện nghiên cứu, ở các cơ quan Bộ, ở các Trường Đại học và Cao đẳng thuộc khối pháp luật đã thường xuyên công tác, gửi bài cho Tạp chí.

Hàng năm, Tạp chí Kiểm sát đã chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ phóng viên tăng cường đi cơ sở, bám sát thực tiễn hoạt động của toàn Ngành, bảo đảm nội dung, phản ánh một cách toàn diện, đẩy đủ hoạt động của Ngành.

Ngoài việc chú trụng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, Tạp chí luôn coi trọng việc cải tiến cách trình bày, tờ Tạp chí có hình thức đẹp, trang nhã góp phần làm cho bạn đọc quan tâm hơn. Việc tổ chức mặt báo đã xây dựng ổn định được các chuyên mục: Nghiên cứu lý luận; Trao đổi nghiệp vụ; Giải đáp pháp luật; Trả lời thư bạn đọc; Giới thiệu văn bản mới; Thông tin hoạt động trong Ngành.

Từng bước phấn đấu, đến nay Tạp chí Kiểm sát đã ấn hành để phục vụ mọi đối tượng rộng lớn gồm gửi biểu các Đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và các quận, huyện, thị xã trong cả nước; phục vụ nhu cầu nghiên cứu của các cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân, các cán bộ làm công tác pháp luật của các cơ quan: Tòa án, Tư pháp, Công an, Thanh tra, Quân Đội, Hải quan, các tổ chức xã hội, các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các trường lỳ luận, quản lý trong nhà nước.

Số lượng phát hành ngày một tăng: Năm 1990 là 3.000 cuốn/kỳ. Năm 1995 là 5.000 cuốn/kỳ. Từ năm 1999 đến nay là 6.400 cuốn/ kỳ. Ngoài các số định kỳ, Tạp chí ra thêm các số chuyên đề về Bộ luật Hình sự sửa đổi và Bộ Luật tố tụng hình sự sửa đổi có chất lượng tốt để phục vụ việc nghiên cứu của cán bộ trong Ngành và phục vụ các kỳ họp của Quốc hội.

Là cơ quan tuyên truyền của Viện kiểm sát nhân dân, Tạp chí kiểm sát thường xuyên mở rộng các quan hệ với các cơ quan thông tấn báo chí khác để tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân. Hiện nay Tạp chí kiểm sát đã đặt quan hệ trao đổi thường xuyên với hơn 20 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương.

Những bài biết đăng trên Tạp chí đã được sử dụng phát sóng Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, góp phần vào công tác tuyên truyền phục vụ hoạt động kiểm sát, đặc biệt là chương trình Nhà nước và Pháp luật trên Đài tiếng nói Việt Nam.

Tạp chí Kiểm sát đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ trực thuộc VKSND tối cao và Viện kiểm sát nhân dân các địa phương tổ chức các cuộc hội thảo về công tác kiểm sát góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát.

Công tác tuyên truyền đã và đang được toàn Ngành chú trọng đẩy mạnh hơn.

Trong nhiều năm liền, VKSND tối cao đã tổ chức các cuộc gặp và trao đổi với các cơ quan báo chí để thông báo về kế hoạch và trọng tâm công tác của Ngành. Các Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố; Viện kiểm sát quân sự các cấp đã thường xuyên cử Kiểm sát viên, cán bộ đến các cơ quan, trường học để giảng dạy và phổ biến pháp luật. Năm 2000, nhằm phục vụ hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND tối cao và Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngành có hiệu quả cao.

Lần đầu tiên, VKSND tối cao đã tổ chức và tham gia thành công Triển lãm về ngành Kiểm sát nhân dân tại Triển lãm Việt Nam 2000, trong đó có sự đóng góp tích cực của Tạp chí Kiểm sát.

Bốn mươi năm qua, được sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo VKSND tối cao, sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố, Viện kiểm sát quân sự các cấp; các đồng chí Cộng tác viên và bạn đọc trong và ngoài Ngành; Tạp chí Kiểm sát đã hoàn thành nhiệm vụ do Lãnh đạo VKSND tối cao giao cho.

Với kết quả và thành tích đó, năm 1985 Tạp chí kiểm sát đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều năm liền là Đơn vị thi đua tiên tiến của Ngành, năm 1999, 2000 được VKSND tối cao tặng Bằng khen về thành tích công tác của đơn vị, năm 2001 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 1998 đến năm 2000.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tạp chí Kiểm sát thấy rằng còn nhiều hạn chế trong việc phục vụ công tác nghiên cứu và tuyên truyền của toàn Ngành, nhất là việc nâng cao chất lượng các bài viết và mở rộng phạm vi công tác tuyên truyền. Những người làm báo trong ngành Kiểm sát nhân dân đã thấy rõ tồn tại, thiếu sót của mình; đã và đang có biện pháp khắc phục để làm tốt hơn trong năm tới.

Nhân dịp này, Tập thể Ban Biên tập, Phóng viên, nhân viên của Tạp chí kiểm sát chân thành cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo VKSND tối cao, sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn bị trực thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố, Viện kiểm sát quân sự các cấp; các đồng chí Cộng tác viên và bạn đọc trong và ngoài Ngành trong bốn mươi năm qua.

Thiên Thanh (st)